RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-10-14  

Ustawa likwidująca BTE do prezydenta

Posłowie 9 października 2015 r. ustalili ostateczne brzmienie nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw, która znosi bankowy tytuł egzekucyjny. Ma ona poprawić sytuację klientów banków.
Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) to wystawiany przez bank dokument uprawniający do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązuje się z umowy. Warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd. Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., który uznał, że przyznanie bankom uprawnienia do wystawiania tytułów egzekucyjnych było niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania.

Ustawa odbiera to prawo nie tylko bankom, ale i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym. Brak możliwości wystawiania BTE spowoduje konieczność prowadzenia przez nie egzekucji w postępowaniu sądowym. W związku z tym nowelizacja zawiera także przepisy dotyczące restrukturyzacji kredytów na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. Jeżeli klient nie będzie się wywiązywał z zobowiązań wynikających z udzielonego kredytu, bank, wzywając go do spłaty kredytu, poinformuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Nowelizacja przewiduje też obniżenie sądowej opłaty stosunkowej (jeden z rodzajów kosztów sądowych). W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (np. udzielanie kredytów czy pożyczek) będzie ona wynosić 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł. Zgodnie z ogólnymi przepisami opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe wynosi 5% i jednocześnie od 30 zł do 100 tys. zł. W myśl ustawy, banki i SKOK-i będą miały obowiązek dostosować się do nowych wymogów w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Ustawa ma 14-dniowe vacatio legis. Następnie zostanie przekazana głowie państwa do podpisu.
Autor:  Źródło: Sejm RP

Więcej znajdziesz w hasłach: