RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-01-18  

Upewnij się, jakie są kwoty kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2017 roku

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe są wyznaczane według aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe będą wyższe niż w 2016 roku. Na 2017 rok podwyższono bowiem minimalne wynagrodzenie za pracę do kwoty 2.000 zł. Przekonajmy się zatem, ile aktualnie wynoszą kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie za prace podwyższono rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku.

Osoba odpowiedzialna

Kodeks karny skarbowy (dalej: kks) wyraźnie wskazuje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie:
  • przepisu prawa,
  • decyzji właściwego organu,
  • umowy lub
  • faktycznego wykonywania
zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 kks). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w firmie w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca (w imieniu spółki członek zarządu).

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. A zatem, jeśli czyn zostanie popełniony w 2017 roku, będzie to dotyczyło uszczuplenia do wysokości 10.000 zł.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. W przypadku wykroczeń skarbowych można wymierzyć karę grzywny w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej (art. 48 kks). Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.
Ważne! W 2017 roku wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 10.000 zł (5 × 2.000 zł). Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 200 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 40.000 (20 × minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kks pod groźbą kasy grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 kks, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę:
  • dochody sprawcy,
  • jego warunki osobiste, rodzinne,
  • stosunki majątkowe,
  • możliwości zarobkowe.
Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

A zatem, w 2017 roku stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 66, 66 zł do 26.664 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 666,60 zł (10 stawek dziennych) do 19.198.080 (720 stawek × 26.664 zł maks. stawkę dzienną).

Wartość czynu zabronionego

Kara zależy od wartości popełnionego czynu zabronionego. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W przypadku popełnienia czynu w 2017 roku będzie to czyn do kwoty 400.000 zł. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2017 roku będzie to kwota 1.000.000 zł. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2017 roku będzie to kwota 2.000.000 zł.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Więcej znajdziesz w hasłach: