RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-07-06  

Trzy zasady monitoringu wizyjnego telepracownika

Typowym zjawiskiem jest kontrola procesu pracy przy użyciu kamer. Jednak czy pracodawca może instalować takie urządzenia w każdym miejscu, gdzie praca jest wykonywana?
Powyższe pytanie nabiera szczególnego znaczenia w przypadku zatrudniania telepracowników, którzy wykonują pracę w domu.

Na czym polega telepraca

Telepraca jest formą świadczenia pracy, polegającą na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniach usług drogą elektroniczną. Jest to dogodna forma zatrudnienia dla stanowisk (zawodów) oraz czynności, które nie wymagają częstych, nieplanowanych konsultacji z przełożonymi i można je łatwo określić.

Z definicji telepracy wynika, że miejscem pracy telepracownika nie jest zakład pracy - siedziba pracodawcy czy np. filia. Telepraca może być więc wykonywana np. w domu telepracownika. Telepracownik powinien jednak mieć świadomość, że mimo pewnej swobody wynikającej z miejsca świadczenia pracy nie ma pełnej samodzielności w zakresie organizacji pracy. Wykonywanie pracy w domu nie zwalnia telepracownika z obowiązku wykonywania poleceń przełożonych, którym wolno kontrolować nie tylko końcowe efekty pracy, ale i całość dyscypliny i organizacji pracy.

Zasada 1.

Pracownik musi wiedzieć o zamiarze i celu stosowania przez pracodawcę kamery w miejscu wykonywania pracy
Pracodawca powinien poinformować zatrudnionego o tej formie kontroli na etapie uzgodnień, zanim pracownik rozpocznie pracę w roli telepracownika. Niedopuszczalna jest sytuacja, że pracodawca instalowałby kamery w mieszkaniu telepracownika bez jego wiedzy. Pracodawca powinien też poinformować telepracownika, czemu ma służyć stosowanie monitoringu wizyjnego.

Zasada 2.

Nie powinno się instalować kamer w całym mieszkaniu telepracownika
W żadnym wypadku nie powinno się instalować kamer we wszystkich pomieszczeniach w mieszkaniu telepracownika. Nie ma bowiem racjonalnych argumentów na takie postępowanie, które stanowiłoby naruszenie prywatności zarówno pracownika, jak i współmieszkańców. Zatem w zasięgu kamery powinno się znaleźć tylko i wyłącznie stanowisko pracy.

Zasada 3.

Z monitoringu powinno się korzystać tylko w godzinach pracy telepracownika
Monitoring może być uruchamiany tylko w godzinach pracy telepracownika. Wszelkie próby korzystania przez pracodawcę z monitoringu:
  • po godzinach pracy,
  • w dni wolne,
  • w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika
należy uznać za nielegalne i naruszające prywatność pracownika. Ponadto stosowanie monitoringu poza czasem pracy kłóciłoby się z celem stosowania kamery w miejscu pracy. Taka kontrola nie miałaby bowiem żadnego związku z pracą wykonywaną przez telepracownika.
PoradaPodsumowanie
Pracodawca może stosować kamery w miejscu pracy telepracownika - nawet gdy jest nim jego prywatne mieszkanie. Jednak jej stosowanie powinno być ograniczone zarówno w czasie, jak i przestrzeni do absolutnego minimum. Jest to podyktowane charakterem miejsca pracy telepracownika.
Autor:  Sebastian Kryczka , prawnik, ekspert prawa pracy

Więcej znajdziesz w hasłach: