RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-04-12  

Trybunał Konstytucyjny zbada prawne gwarancje bezstronności komornika

Dnia 12 kwietnia 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Ostrowiec” sp. z o.o. dotyczącą oddalenia wniosku o wyłączenie komornika (wyłączenie możliwości zaskarżenia postanowienia sądu).
Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 9 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w zakresie w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Skarżąca spółka złożyła wniosek o wyłączenie komornika sądowego i asesora komorniczego z postępowania egzekucyjnego prowadzonego z jej majątku. Wniosek został oddalony. Spółka złożyła zażalenie na to postanowienie, które sąd rejonowy odrzucił, a następnie zażalenie na postanowienie sądu rejonowego odrzucające jej poprzednie zażalenie. W odpowiedzi sąd okręgowy odmówił skarżącej spółce prawa do zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o wyłączenie komornika pouczając, że postanowienie to jest ostateczne, ponieważ nie przysługuje od niego dalszy środek zaskarżenia.

W ocenie skarżącej spółki art. 9 ust. 3 zdanie 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji narusza jej prawo do sądu wynikające z art. 45 Konstytucji. Kwestionowany przepis nie zapewnia również stronom postępowań sądowych istotnego elementu ochrony praw jednostki, którym jest możliwość weryfikacji rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.
Autor:  Źródło: www.trybunal.gov.pl
Tekst opublikowany:  12 kwietnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: