RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-11-13  

Trybunał Konstytucyjny orzeknie o konstytucyjności prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy

Dnia 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zajmie się kilkakrotnie odraczaną sprawą dotyczącą uzyskania prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy.
Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z powodu uzyskania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabyciu prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy z art. 2, art. 21, art. 64 Konstytucji oraz art. 1 deklaracji Protokołu dodatkowego nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis wprowadzając art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie zachowuje wymogu niedziałania prawa wstecz. Wejście bowiem w życie art. 103a powoduje zawieszenie prawa do emerytury wobec wszystkich osób, które nabywając prawo do emerytury nie rozwiążą stosunku pracy łączącego je z pracodawcami, na rzecz których wykonywali pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Ustawodawca nie przewidział przepisu wyłączającego z tego wymogu osób, które skorzystały z wcześniejszej możliwości nabycia prawa do emerytury bez rozwiązania stosunku pracy co zdaniem wnioskodawcy jest sprzeczne z Konstytucją. Ten przepis - w opinii wnioskodawców - narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych, jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa, ponieważ rażąco zmienia stan prawny mimo prowadzonej wcześniej polityki państwa.

Zdaniem wnioskodawcy wprowadzenie regulacji zmuszającej dotychczas zatrudnionych i równocześnie pobierających emeryturę do rezygnacji z zatrudnienia pod rygorem zawieszenia prawa do emerytury narusza również art. 2 i art. 64 Konstytucji oraz art. 1 Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które chronią prawo własności.
Autor:  Źródło: Trybunał Konstytucyjny
Tekst opublikowany:  13 listopada 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: