RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-11-05  

Stopy procentowe pozostają bez zmian: komentarz eksperta

W dniu 5 listopada 2014 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
  • stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 2,25% w skali rocznej.
W ocenie Rady dokonane w październiku dostosowanie polityki pieniężnej oraz utrzymujący się - mimo pewnego spowolnienia - stabilny wzrost gospodarczy ograniczają ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła pozostawić stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Jednocześnie Rada podkreśla, że w otoczeniu polskiej gospodarki utrzymuje się niepewność co do przyszłej koniunktury. Z tego względu Rada nie wyklucza dalszego dostosowania  polityki pieniężnej, jeśli napływające informacje będą wskazywały na zwiększenie się ryzyka pogorszenia się perspektyw wzrostu gospodarczego.
Komentarz eksperta
- Pozostawienie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych na dotychczasowym poziomie jest zaskoczeniem - skomentował decyzję RPP Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.
Można przypuszczać, że do wstrzymania się z dalszym luzowaniem polityki monetarnej skłoniły RPP najnowsze - stosunkowo optymistyczne - dane ze sfery realnej gospodarki. Wskaźnik PMI znowu wzrósł powyżej granicy 50 pkt, co oznacza, że sytuacja w polskim przemyśle ponownie zaczyna ulegać poprawie. Co zaś tyczy się cen - wprawdzie wciąż mamy do czynienia z deflacją, jednak wskaźnik inflacji bazowej utrzymuje się wyraźnie powyżej zera i wykazuje już trend wzrostowy. Spadek cen surowców energetycznych znacząco obniża presję inflacyjną, jednak nie szkodzi to polskiej gospodarce, lecz wręcz wpływa na nią pozytywnie. Istnieją coraz silniejsze przesłanki do tego, by sądzić, że dynamika PKB w IV kwartale zacznie przyspieszać, zatem stymulacja gospodarki poprzez ekspansję monetarną nie jest konieczna.

Możliwe, że RPP nie chciała również doprowadzić do dalszego spadku stopy lombardowej, która została już obniżona do relatywnie niskiego poziomu, a zarazem kolejna asymetryczna obniżka stóp procentowych nie była brana pod uwagę.

Nie można w obecnej chwili przesądzać, czy oznacza to koniec bieżącego cyklu obniżek stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej z pewnością nadal będzie uważnie śledzić kształtowanie się procesów realnych w gospodarce polskiej i światowej oraz dynamikę cen konsumpcyjnych i producenckich, uzależniając od rozwoju sytuacji swoje dalsze postępowanie.
Źródło: Narodowy Bank Polski, Konfederacja Lewiatan

Więcej znajdziesz w hasłach: