RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-11-16  

Sprawdź, jakie zasady dotyczące dodatku za pracę w porze nocnej będą obowiązywały w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa dotycząca minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jedna ze zmian dotyczy wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej z wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w danym miesiącu, do celów porównania go z wysokością płacy minimalnej obowiązującej w roku kalendarzowym.
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie przewidzianym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. 100% stawka będzie obowiązywała dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.

Do końca 2016 roku, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się trzech pozycji:
1) nagrody jubileuszowej,
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Przy sprawdzaniu czy wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu osiągnęło co najmniej poziom minimalnego, sumuje się składniki zaliczane dla celów statystycznych do kategorii wynagrodzeń osobowych. Są to:
  • wynagrodzenia zasadnicze (w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej),
  • dodatki za staż pracy oraz
  • inne dodatki, np. za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy, premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe.
Oznacza to, że dodatki za pracę w porze nocnej, przysługujące na podstawie art. 1518 Kodeksu pracy, również wpisują się w tę kategorię.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmienia ten stan rzeczy. Dostrzeżono bowiem problem zgłaszany już wcześniej przez ekspertów dziedziny. Dodatkowa gratyfikacja za uciążliwość pracy w nocy, wliczana do płacy minimalnej, powoduje, że u pracownika najniżej zarabiającego nie jest ona w ogóle odczuwalna. Często otrzymuje płacę na takim samym poziomie jak pracownik, który też ma zagwarantowane wynagrodzenie minimalne, ale nie wykonywał pracy w nocy. W poselskich interpelacjach zgłaszano do resortu pracy zapytania w sprawie wyeliminowania dodatku za pracę w porze nocnej z wynagrodzenia minimalnego (np. zapytanie nr 272 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej poseł Krystyny Wróblewskiej, z 8 marca 2016 r.).
Zmiana przepisów polega na tym, że listę wyłączeń przy zliczaniu składników wynagrodzenia wydłużono właśnie o dodatek nocny. Po pkt 3 (wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach) pojawia się pkt 4 - dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
Przykład: W styczniu 2017 roku pracownik wykonywał pracę w godzinach nocnych przez pięć godzin. Jest wynagradzany stawką zasadniczą 1.600 zł, dodatkiem za warunki pracy w wysokości 200 zł oraz zmienną premią miesięczną. Dodatek za pracę w porze nocnej wyniósł 11,90 zł, a premia 150 zł. Bez dodatku za noc wynagrodzenie pracownika za styczeń wyniosło 1.950 zł, czyli mniej niż minimalne 2.000 zł. Przysługuje mu więc wyrównanie do 2.000 zł oraz dodatek, czyli łącznie 2.011,90 zł. Tyle samo otrzyma np. inny pracownik, który również przez pięć godzin pracował w nocy, ale jest wynagradzany stawką minimalną, czyli 2.000 zł.
Gdyby nie zmiany, sytuacja drugiego pracownika byłaby lepsza. Otrzymałby minimalną stawkę i dodatek, podczas gdy pierwszy pracownik tylko wyrównanie do płacy minimalnej, gdyż dodatek zostałby zsumowany z pozostałymi składnikami. Do płacy minimalnej zabrakłoby 38,10 zł (1.600 zł + 200 zł + 150 zł + 11,90 zł) i ostatecznie pracownik zarobiłby tylko 2.000 zł.
Autor:  Izabela Nowacka, specjalista z zakresu kadr i płac

Więcej znajdziesz w hasłach: