RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-05-04  

Sprawdź, jakie są skutki w VAT przekazania towarów w ramach akcji marketingowej

Wydanie przez spółkę towarów w ramach świadczonej usługi marketingowej, jako wypełniająca dyspozycję art. 7 ust. 2 ustawy o VAT dostawa towarów i wypełniająca dyspozycję art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie usług, stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, podlega opodatkowaniu VAT. Spółka ma zatem obowiązek naliczania VAT należnego z tytułu tych czynności.
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka B. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o udzielenie interpretacji podatkowej w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT wydania towarów w ramach akcji marketingowej. Spółka jest podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w branży farmaceutycznej (dalej: Grupa). Działalność spółki będzie skoncentrowana na świadczeniu usług marketingowych dotyczących produktów leczniczych sprzedawanych w Polsce przez inne podmioty z Grupy. Jednym z elementów usług zawartych ze zleceniodawcami będzie przekazywanie towarów na rzecz podmiotów trzecich. Odbiorcami będą m.in. lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, szpitale, przychodnie. Przekazanie towarów będzie wynikać z umów zawartych ze zleceniodawcami zagranicznymi i będzie elementem kalkulacji wynagrodzenia za te usługi. Spółka będzie nabywała przekazywane towary, a następnie będzie je przekazywała podmiotom trzecim. Wynagrodzenie będzie kalkulowane przy wykorzystaniu mechanizmu koszt plus. Oznacza to, że wartość przekazywanych towarów będzie uwzględniana przy określaniu wynagrodzenia należnego spółce w zamian za świadczone usługi. Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w cenie nabytych towarów, które następnie będą przekazywane osobom trzecim.

Spółka zapytała, czy prawidłowe jest jej stanowisko, że nieodpłatne wydanie towarów przekazywanych osobom trzecim (m.in. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom) w celu realizacji obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług marketingowych wykonywanych na rzecz zleceniodawców zagranicznych nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji spółka w dacie przekazania towarów nie będzie miała obowiązku naliczania VAT należnego.

Stanowisko fiskusa i sądu

Organ podatkowy w wydanej interpretacji uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, a wydanie przez nią towarów w ramach świadczonej usługi marketingowej, jako dostawa towarów i świadczenie usług, podlega opodatkowaniu VAT. Spółka ma zatem obowiązek naliczania VAT należnego z tytułu tych czynności. Spółka zaskarżyła niekorzystną interpretację do WSA, który jednak przyznał rację organowi podatkowemu i oddalił skargę spółki.
Komentarz eksperta
Przemysła Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku WSA zajął się sporem spółki z o.o. z fiskusem w zakresie opodatkowania VAT wydania towarów w ramach akcji marketingowej. Spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej świadczy usługi marketingowe, tj. reklamuje leki wytwarzane i sprzedawane na polskim rynku przez inne podmioty z grupy. Ponadto jednym z elementów usług jest przekazywanie artykułów medycznych (np. fartuchy lekarskie), komputerowych (np. drukarki, USB), materiałów biurowych (np. kalendarze, pióra, kubki) i innych (np. kalkulatory, podręczniki medyczne) na rzecz podmiotów trzecich - lekarzy, szpitali, przychodni. Wartość przekazywanych towarów jest uwzględniana przy określaniu wynagrodzenia należnego spółce w zamian za świadczone usługi. WSA w Warszawie, podobnie jak organ podatkowy w wydanej interpretacji podatkowej, uznał, że czynność wydawania towarów na rzecz uczestników konkretnych akcji promocyjnych jest odrębną czynnością od świadczonej na rzecz zleceniodawcy usługi marketingowej i jako odpłatna dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT.

Więcej znajdziesz w hasłach: