RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-05-02  

Sprawdź, czy darowizna może być kosztem podatkowym

Określenie „darowizna”, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) należy rozumieć w cywilistycznym, określonym w art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: kc) znaczeniu. Skoro zgodnie z art. 888 § 1 kc cel, motyw, pobudka świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego nie mają znaczenia dla oceny umowy jako darowizny, a art. 16 ust. 1 pkt 14 updop wyłącza z kosztów uzyskania przychodów świadczenia m.in. z umów darowizny to cele te, pobudki i motywy nie mają żadnego znaczenia dla wykładni art. 15 ust. 1 updop. Świadczenia z umowy darowizny z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 updop nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka P. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o udzielenie interpretacji podatkowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka zamierza wybudować zespół biurowo-usługowo-mieszkalny, w skład którego będzie wchodził budynek biurowy oraz zespół pięciu budynków mieszkalnych (apartamentowych). W bezpośrednim sąsiedztwie nowopowstających pięciu budynków stoi niski budynek wielorodzinny z lat 60. XX w. Budynek ma starą elewację, przez co wyraźnie kontrastuje z projektowanym nowoczesnym, luksusowym apartamentowcem. Dodatkowo z okien apartamentowca będzie widać zaniedbany dach tego budynku. Taki widok z okna apartamentów obniży wartość luksusowej nieruchomości na rynku. Dlatego spółka postanowiła, oprócz postawienia luksusowego apartamentowca, zagospodarować teren wokół niego poprzez m.in. modernizację elewacji niższego budynku, modernizację jego widocznej połaci dachu, a także remont chodnika nie stanowiącego jej własności. Spółka zapytała we wniosku o interpretację, czy nakłady mające na celu zagospodarowanie terenu oraz modernizację elewacji i dachu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji budynku, a także czy poniesione nakłady na wymianę chodnika w części dotyczącej gruntu poza granicą działki będącej w użytkowaniu wieczystym spółki będą dla spółki kosztem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop?

Spółka uważała, że wydatki te będą dla niej kosztem uzyskania przychodu. W wyniku realizacji tych prac zwiększy się jakość prestiżowej oferty spółki, a tym samym będzie to wpływać na zwiększenie przychodów ze sprzedaży mieszkań. Oferowane przez spółkę lokale będą bardziej atrakcyjne dla kupujących, gdyż otoczenie inwestycji będzie bardziej estetyczne, co ma znaczenie dla nabywców ekskluzywnych apartamentów (a takie sprzedaje spółka).

Organ interpretacyjny w wydanej interpretacji uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że w wyniku nieodpłatnego remontu i modernizacji starego budynku nastąpi niewątpliwie pomniejszenie majątku spółki z tego tytułu. Jednocześnie spółka w zamian za to nie uzyska żadnego ekwiwalentu od drugiej strony. W związku z tym świadczenie spółki, w wyniku którego właściciel niższego budynku i Zarząd Dróg Miejskich odniosą bezpłatnie określone korzyści, będzie miało charakter darowizny. To zaś, z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 14 updop, powoduje, że spółka nie może zaliczyć do kosztów tych nakładów.

Wyrok WSA w Warszawie

Spółka zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd przyznał rację spółce. Zauważył, że nakłady poczynione przez spółkę mają oczywisty cel - mają skłonić potencjalnych nabywców luksusowych mieszkań do ich zakupu. Cel jest jasny - chodzi o maksymalizację zysku (art. 15 ust. 1 updop). Świadczenie ekwiwalentne, jakiego spodziewać się można w związku z poczynieniem opisanych inwestycji, pochodzić może od osób trzecich. To świadczenie wzajemne i cel działania spółki wykluczają w sprawie zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 14 updop. Korzystne rozstrzygnięcie dla spółki nie utrzymało się jednak przed NSA, do którego sprawa ta trafiła na skutek skargi kasacyjnej ministra finansów.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanym wyroku NSA zajął się sprawą spółki, która wybudowała atrakcyjny apartamentowiec, zaś licząc na zwiększenie zysków ze sprzedaży mieszkań w tym apartamentowcu spółka postanowiła zagospodarować teren wokół niego poprzez m.in. modernizację elewacji sąsiedniego budynku, modernizację jego widocznej połaci dachu, a także remont chodnika nie stanowiącego jej własności. Spółka chciała te nakłady zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Argumentowała, że bez poniesienia tych kosztów może nie odnieść spodziewanych korzyści (brak popytu na apartamenty), więc ich poniesienie jest uzasadnione ekonomicznym interesem spółki. WSA po uchyleniu niekorzystnej dla spółki interpretacji podatkowej przychylił się do jej stanowiska w sprawie. Korzystnego dla niej wyroku nie udało się jednak obronić przed NSA, który poniesione wydatki zakwalifikował jako darowiznę. Świadczenia z umowy darowizny z mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 updop nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Więcej znajdziesz w hasłach: