RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-01-09  

Spółka będzie mogła wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu upadłościowym

Rada Ministrów w dniu 8 stycznia 2013 r. przyjęła projekt zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym, która umożliwi przedsiębiorcom-dłużnikom złożenie w sądzie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.
Po wejściu w życie tej regulacji w postępowaniu upadłościowym zarówno w stosunku do dłużników prowadzących działalność gospodarczą, jak i dłużników nie prowadzących działalności będą stosowane ogólne zasady zwalniania z kosztów sądowych.

Przewidywane rozwiązanie dostosowuje prawo upadłościowe i naprawcze do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2012 r. Trybunał uznał w nim, że wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika z opłaty sądowej narusza konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał podkreślił, że to sąd w każdym przypadku powinien ocenić, czy dłużnik jest w stanie ponieść koszty sądowe. To sąd powinien decydować o zwolnieniu go z ponoszenia tych kosztów lub nie.

Przypomnijmy: obecne zasady mają zastosowanie jednie do dłużników - osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, czyli tylko takie osoby można zwolnić z kosztów sądowych, a firmy, np. spółki z o.o. już nie.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  9 stycznia 2013 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: