RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2018-12-29  

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z prawem do zwrotu dopłat

Dopłata oraz prawo do jej zwrotu są ściśle związane z udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przysługują zawsze uprawnionemu z udziału wspólnikowi, toteż prawa do zwrotu dopłaty nie można zbyć odrębnie od udziału. Niemożliwe jest więc uzyskanie odrębnego przychodu z kapitałów pieniężnych w związku ze zbyciem udziałów w spółce oraz odrębnego przychodu z praw majątkowych w związku ze zbyciem związanej ze zbytym udziałem wierzytelności o zwrot dopłat.
Wyrok NSA z 8 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1689/16

Stan faktyczny

Podatnik A.B. zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów spółki z o.o. wraz z prawem do zwrotu dopłat. W swoim wniosku wskazał, że objął część udziałów w spółce z o.o., następnie wniósł do tej spółki dopłaty, po czym od innych wspólników spółki nabył dodatkowe w niej udziały. Ostatecznie sprzedał wszystkie posiadane udziały, przy czym sprzedaż udziałów i sprzedaż wierzytelności z tytułu wniesionych dopłat została rozliczona odrębnie.
Zwrócił się z pytaniem, czy do podatkowego rozliczenia operacji sprzedaży wierzytelności z tytułu dopłat między wspólnikami ma zastosowanie zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie stosuje się przy zwrocie dopłat wspólnikom przez spółkę oraz czy ma zastosowanie zasada naliczenia podatku od nadwyżki ponad nominalną wartość dopłaty, a także, czy za koszt uzyskania przychodu można uznać nominalną wartość dopłat wniesionych osobiście oraz zapłaconą sprzedającemu cenę nabycia tej wierzytelności.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Dopłata i prawo do jej zwrotu są ściśle związane z udziałem i przysługują zawsze właścicielowi udziału. Tym samym kwota wniesionej dopłaty może być jedynie uwzględniona w cenie sprzedawanych udziałów i ewentualnie ją podwyższać. W opisanym przypadku nie mają więc zastosowania rozwiązania właściwe dla obrotu wierzytelnościami. Organ uznał, że w sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o PIT, przewidujący zwolnienie od opodatkowania przychodów z tytułu zwrotu dopłat, ponieważ podatnik zwrotu dopłat nie otrzymał.

Wyrok WSA w Krakowie

Nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów podatnik zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który jednak skargę oddalił. Sąd wskazał, że niemożliwe jest postulowane przez podatnika odrębne rozliczenie podatkowe przychodu ze sprzedaży wierzytelności z tytułu wniesionych dopłat do spółki z o.o. odrębne rozliczenie przychodu ze sprzedaży udziałów w tej spółce. Prawo do zwrotu dopłat jest ściśle związane z faktem posiadania udziałów przez wspólnika. Podkreślił, że dopłata (prawo do jej zwrotu) jest ściśle związana z udziałem i zawsze przysługuje właścicielowi udziału bez względu na to czy dopłatę wniósł on, czy poprzedni udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji prawa do zwrotu dopłaty nie można zbyć odrębnie od udziału, tym samym kwota wniesionej do spółki dopłaty może być jedynie uwzględniona w cenie sprzedawanych udziałów i ją podwyższać.
Sąd wskazał przy tym, że z punktu widzenia przepisów prawa podatnik zbył wyłącznie udziały w spółce z o.o., gdyż prawo do zwrotu dopłaty jest ściśle związane z udziałem i nie może być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Oznacza to, że przejście prawa do otrzymania zwrotu dopłaty nie jest zależne od woli stron umowy sprzedaży udziałów. Uprawnienie to z mocy samego prawa przechodzi na nabywcę udziałów, z którymi jest związane. Sprawa znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym na skutek skargi kasacyjnej podatnika.

Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
Radca prawny

Przedmiotem sporu podatnika z fiskusem w komentowanym wyroku NSA była możliwość odrębnego podatkowo rozliczenia ceny sprzedaży wierzytelności z tytułu wniesionych dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnym sprzedawaniu udziałów w tej spółce za ustaloną odrębnie cenę. NSA uznał (podobnie jak WSA) że dopłata oraz prawo do jej zwrotu są ściśle związane z udziałem i przysługują zawsze właścicielowi udziału, zatem prawa do zwrotu dopłaty nie można zbyć odrębnie od udziału. Rozdzielenie tej czynności prawnej na dwie umowy: sprzedaży udziałów i sprzedaży prawa do zwrotu dopłat ma charakter sztuczny, bez oparcia w przepisach prawa. Wykluczone jest w takiej sytuacji uzyskanie odrębnego przychodu z kapitałów pieniężnych w związku ze zbyciem udziałów w spółce oraz odrębnego przychodu z praw majątkowych w związku ze zbyciem wierzytelności o zwrot dopłat.

Więcej znajdziesz w hasłach: