RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-05-13  

Sektor odnawialnych źródeł energii będzie mógł liczyć na wsparcie w latach 2014-2020

- Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych  źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro - poinformował wiceminister Marceli Niezgoda podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej.
- Fundusze Europejskie na sektor OZE, będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a także w programach regionalnych (RPO) - powiedział wiceszef resortu. Podejmowane działania przyczynią się głównie do zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2, a także do poprawy bilansu energetycznego poszczególnych województw i zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego.

Pomoc będą mogły uzyskać m.in. przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (tj. wiatr, woda, słońce, geotermia, biomasa, biogaz), jak również z budową sieci umożliwiających przyłączenia jednostek OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto, na poziomie regionalnym wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje obejmujące budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.

Wiceminister Marceli Niezgoda przypomniał, że w latach 2014-2020 wzrośnie znaczenie instrumentów finansowych, rozszerzony zostanie także katalog obszarów, w których będzie można je stosować. - W przyszłych programach operacyjnych, istnieje możliwość wykorzystania zwrotnych form finansowania inwestycji na szerszą skalę, także w zakresie efektywności energetycznej i OZE.
Autor:  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Tekst opublikowany:  12 maja 2014 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: