RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-14  

Sąd wezwie do usunięcia braków skargi kasacyjnej

Odrzucenie z powodu braków skargi kasacyjnej wniesionej w postępowaniu sądowo-administracyjnym będzie poprzedzone wezwaniem do usunięcia tych braków w wyznaczonym przez sąd 7-dniowym terminie. Taką zmianę wprowadza podpisana 5 sierpnia 2015 r. przez prezydenta RP nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Uzupełnienie braków skargi kasacyjnej nie będzie dotyczyło wymogu przytoczenia podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia, gdyż te elementy konstrukcyjne skargi stanowią o jej istocie i trudno byłoby przyjąć, że w razie ich pominięcia mamy wciąż do czynienia ze skargą kasacyjną.

Nowelizacja dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 22/11). Trybunał stwierdził w nim, że odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany jest niezgodne z Konstytucją.
Autor:  Źródło: Prezydent RP

Więcej znajdziesz w hasłach: