RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-06-21  

Są już założenia III ustawy deregulacyjnej!

Poprawa płynności przedsiębiorstw, zmniejszenie zatorów płatniczych utrudniających rozwój przedsiębiorców oraz dalsze ograniczanie obowiązków informacyjnych - takie są główne cele trzeciej tzw. ustawy deregulacyjnej.
Dnia 14 czerwca 2012 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało projekt założeń nowych przepisów do konsultacji międzyresortowych.

Czego dotyczącą proponowane zmiany?

Propozycje zawarte w projekcie Ministerstwa Gospodarki dotyczą obszarów, które są szczególnie uciążliwe dla przedsiębiorców i tworzą bariery dla prowadzenia działalności gospodarczej. Upraszczają również system opłat oraz przepisy regulujące dostęp do informacji publicznej.

Jaki jest cel zmian?

Dzięki zaproponowanym przez resort gospodarki zmianom przedsiębiorcy mogą liczyć na poprawę płynności finansowej. Służyć temu będzie m.in. szybszy zwrot podatków firmom oraz ograniczenie poboru zaliczek podatkowych. Zmiany w prawie rozszerzą także możliwości zastosowania metody kasowej przy rozliczaniu VAT, dzięki czemu obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero w momencie zapłaty za towar lub usługę w odniesieniu do większej grupy przedsiębiorców. Rozwiązanie takie wykorzystuje przy tym możliwości przewidziane w przepisach unijnych, które dotychczas nie były w pełni stosowane.

Projekt przewiduje także urealnienie wartości składników majątkowych umożliwiających rozliczenie wydatków bez konieczności ich amortyzacji - z 3.500 zł przyjętych jeszcze w 2000 r. do 6.000 zł.

Ministerstwo Gospodarki, kontynuując redukcję obowiązków informacyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, proponuje również m.in. skrócenie okresu przechowywania wydruków z kas fiskalnych, ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz wyraźne wskazanie, że tzw. pełnomocnictwo ogólne uprawnia przedsiębiorcę do legitymowania się nim we wszystkich postępowaniach skarbowych i podatkowych.

Projekt zawiera też rozwiązania, które zwiększą udział przedsiębiorców w życiu społecznym. Przykładem jest wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych.
Autor:  Źródło: www.mg.gov.pl
Tekst opublikowany:  21 czerwca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: