RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-13  

Są gotowe rekomendacje zmian w prawie upadłościowym i naprawczym

Skuteczna restrukturyzacja zamiast likwidacji, uproszczenie postępowania upadłościowego, informowanie o firmach „do kupienia” - takie cele przyświecają zespołowi pracującemu nad zmianami w prawie upadłościowym i naprawczym. Dnia 10 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie, w trakcie którego zaprezentowano rekomendacje zmian, przygotowanych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego.
Więcej: Spółki będą ratowane przed upadłością
Decyzję o powołaniu Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Minister Sprawiedliwości podjął 14 maja 2012 r. po szeregu spotkań i rozmów z praktykami. Zespół w trakcie swoich prac przygotował analizę problemów polskiego systemu upadłościowego, a także przedstawił konkretne rozwiązania legislacyjne, informatyczne jak i instytucjonalne.

Główne cele, które przyświecały pracom Zespołu to:

Restrukturyzacja zamiast likwidacji

Znalezienie środka naprawczego będzie lepszym rozwiązaniem od likwidacji przedsiębiorstwa, miejsc pracy, potencjału i kapitału tak materialnego i umysłowego - innowacyjności i kreatywności.

Skuteczna restrukturyzacja

Każdy przedsiębiorca przechodzi mniejsze lub większe problemy finansowe. Państwo ma obowiązek zapewnić instrumenty prawne, które pozwolą na zawarcie maksymalnie ekonomicznie efektywnego układu z wierzycielami. Interes dłużnika, jak i wierzycieli jest zawsze pośrodku, ten środek wskazują zasady wolnego rynku i ekonomii, prawo ma jedynie służyć do wypracowania konsensu między stronami.

Prawo upadłościowe nie stygmatyzuje przedsiębiorców

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe nie może się kojarzyć źle, ktoś kto poddaje się procedurom naprawczym nie może być traktowany jako gorszej kategorii przedsiębiorca. Musi mieć czasem lepsze warunki do prowadzenia działalności, niż przedsiębiorca, który nie jest zagrożony niewypłacalnością. Dlaczego? Bo koszt społeczny likwidacji przedsiębiorstwa jest dużo większy niż karencja na zapłatę faktur, czy chwilowe wstrzymanie egzekucji. Czy ten cel osiągniemy ustawowo - oczywiście nie. Jest to zadanie dla władzy państwowej aby zmieniać nastawienie polskiego rynku do restrukturyzowanych, nie upadłych, przedsiębiorców. Ale jest to także zadanie Państwa - praktyków prawa upadłościowego, uznanych ekspertów i do samych przedsiębiorców - trzeba zmienić nastawienie do upadłości i restrukturyzacji.

Prostota (odformalizowanie) postępowań

W sytuacji, w której w postępowanie upadłościowe zaangażowanych jest 100 wierzycieli przed sądem stoi już olbrzymie wyzwanie. Gdy wierzycieli jest 15 lub więcej tysięcy - prowadzenie postępowania w oparciu o standardy procesu cywilnego jest niemożliwe. Prawo upadłościowe musi więc być uproszczone.

Szybsze i przekazywanie informacji i do jak największego kręgu zainteresowanych

Oferta zakupu przedsiębiorstwa lub części majątku powinna być dostępna przez internet - tu sprawdzoną praktyką jest działanie sądu upadłościowego w Warszawie - Zespół będzie chciał upowszechnić tę oddolną praktykę.

W opinii Zespołu perspektywy zwykłego obywatela, czy małego przedsiębiorcy, ważne jest aby miał jasność, jak stosować prawo upadłościowe, jakie są wymagania wniosku. Stąd plany stworzenia Centralnego Rejestru Upadłości, który miałby być nie tylko źródłem informacji o toczących się postępowaniach upadłościowych, ale także źródłem, z którego będzie można ściągnąć fakultatywny, półautomatyczny formularz elektroniczny, z którego będzie się można dowiedzieć o samych postępowaniach.

Prace Zespołu formalnie zostały zainicjowane przez Ministra Sprawiedliwości. Były jednak prowadzone wspólnie z Ministerstwem Gospodarki.

Zdaniem Ministra Sprawiedliwości zaprezentowane rekomendacje nie tylko wyznaczą kierunki zmian w prawie upadłościowym, ale i pozwolą na przygotowanie projektu aktu prawnego, który stanowić będzie realizację aktywnej polityki gospodarczej państwa w odpowiedzi na szybko zmieniające się, światowe warunki ekonomiczne i społeczne.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tekst opublikowany:  13 grudnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: