RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-07-30  

Rząd wraca do wzorców Wilczka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Ustawa ta wpisuje się w filozofię stanowienia prawa z myślą o 99% uczciwych i rzetelnych obywateli, w tym przypadku przedsiębiorców. W ustawie znajdują się kluczowe zasady wykonywania działalności gospodarczej i dyrektywy postępowania dla urzędników, a kontrole ze strony uprawnionych instytucji mają w mniejszym stopniu zakłócać bieżącą działalność przedsiębiorstw.
Prawo działalności gospodarczej wyrównuje nieco relację pomiędzy przedsiębiorcami a urzędnikami, wskazując wyraźnie na służebną rolę tych drugich wobec tych pierwszych. Przedsiębiorcy mają odzyskać swobodę działania, której nie zapewniała już - uchwalona w 2004 r. - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa - Prawo działalności gospodarczej - ma pełnić rolę konstytucji gospodarczej i, przynajmniej teoretycznie, stać w hierarchii ponad innymi aktami prawnymi traktującymi o wykonywaniu działalności gospodarczej. W ten sposób można rozumieć sięgnięcie po preambułę, od której Prawo działalności gospodarczej się rozpoczyna. Zabieg ten nie był dotychczas stosowany, a preambułę znamy co najwyżej z Konstytucji RP.
Należy podkreślić, że o poszczególne przepisy toczyły się twarde boje pomiędzy projektodawcą, czyli Ministerstwem Gospodarki wspieranym przez organizacje pracodawców, a innymi resortami i dziesiątkami innych organów administracji publicznej. Gdyby nie determinacja resortu gospodarki, Prawo działalności gospodarczej najpewniej w ogóle by nie powstało albo wyrwano by mu wszystkie zęby. Nikt nie chciał podlegać ograniczeniom dotyczącym przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, powołując się na rozmaite argumenty, od skuteczności i efektywności działań kontrolnych, po prawo unijne. Gdyby ustąpić naciskom, Prawo działalności gospodarczej pomogłoby urzędnikom, a nie przedsiębiorcom, stanowiąc de facto katalog immunitetów.
Bardzo istotne jest to, że w Prawie działalności gospodarczej znalazł się katalog podstawowych zasad wykonywania działalności i funkcjonowania organów administracji, m.in. zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, rozstrzyganie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść przedsiębiorcy, rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Większość zasad zawartych w katalogu na początku ustawy stanowi powtórzenie innych aktów prawnych, lecz jest to zabieg celowy - skierowany do wykonujących ustawę urzędników.  Zabieg niezbędny, gdyż nowe prawo - nawet najlepsze - może nie funkcjonować optymalnie z powodu obstrukcji urzędniczej. Musimy pamiętać, że bardzo często od przepisów ważniejsza jest praktyka działania administracji, która te przepisy stosuje w konkretnych sprawach i sytuacjach. Ustawami ani rozporządzeniami tej praktyki nie zmienimy. Stąd wysiłek włożony w prace nad Prawem działalności gospodarczej nie stanowi zwieńczenia, lecz początek zabiegów o lepsze traktowanie przedsiębiorców. Wielka w tym rola Rady Ministrów, poszczególnych ministerstw oraz organizacji pracodawców.
Dalsza ścieżka Prawa działalności gospodarczej to skierowanie projektu do Sejmu, gdzie - z racji wagi ustawy - pierwsze czytanie powinno mieć miejsce na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt zostanie skierowany do właściwej komisji. Liczymy, że partnerzy społeczni, w tym organizacje pracodawców, będą mogły brać udział w posiedzeniach komisji i wyjaśniać ewentualne wątpliwości parlamentarzystów. Kalendarz posiedzeń Sejmu nie jest już zbyt bogaty, dlatego prace nad Prawem działalności gospodarczej powinny toczyć się sprawnie i szybko, aby ustawa została uchwalona i skierowana do podpisu Prezydenta RP jeszcze przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Oczekuje tego całe środowisko przedsiębiorców i pracodawców w naszym kraju.
Autor: Arkadiusz Pączka, Dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej