RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-09-10  

Ruszyły konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz klastrów i instytucji otoczenia biznesu.
Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na:
  • wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką;
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw;
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych:
  • Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  • Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu.
Do udziału w konsultacjach społecznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorców, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawicieli: samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać do 14 października 2013 r.
Źródło: www.mrr.gov.pl