RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-01-10  

Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci z rzędu obniżyła stopy procentowe

W dniach 8-9 stycznia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt procentowych do poziomu:
  • stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 5,50% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 2,50% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 4,25% w skali rocznej.
To trzecia obniżka stóp procentowych od listopada, co miesiąc o ćwierć punktu.

W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Równocześnie Rada ocenia, że dynamika PKB w najbliższych kwartałach pozostanie umiarkowana, co stwarza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie.

Jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej będzie ograniczone, Rada nie wyklucza dalszego złagodzenia polityki pieniężnej.
Autor:  Źródło: Narodowy Bank Polski
Tekst opublikowany:  10 stycznia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: