RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-03-06  

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych

W dniach 4-5 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
Obecnie stopy procentowe wynoszą:
  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.
Na decyzję Rady wpłynęła jej ocena, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. „Taką ocenę potwierdza marcowa projekcja inflacji i PKB. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie” - podała RPP w swoim komunikacie. Rada oceniła także, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, czyli co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku.
Z najnowszą projekcją inflacji i PKB Rada zapoznała się na marcowym posiedzeniu. Z projekcji wynika, że - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych i z uwzględnieniem danych dostępnych do 14 lutego - z 50-procentowym prawdopodo­bieństwem inflacja znajdzie się w przedziale 0,8-1,4% w 2014 r. (1,1-2,2% w poprzedniej projekcji z listopada 2013 r.), w 2015 r. w przedziale 1,0-2,6% (wobec 1,1-2,6%), a w 2016 r. 1,6-3,3% Natomiast roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się w przedziale 2,9-4,2% w 2014 r. (wobec 2,0-3,9% w projekcji z listopada 2013 r.), 2,7-4,8% w 2015 r. (wobec 2,1-4,5%) oraz 2,3-4,8% w 2016 r.
- Projekcja inflacji i PKB jednoznacznie pokazuje dużą przewidywalność trendów gospodarczych. Nie wynika z niej, abyśmy musieli obawiać się w najbliższych kwartałach presji inflacyjnej - powiedział profesor Marek Belka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.
Profesor Belka odpowiadając na pytania dziennikarzy o powody decyzji o wydłużeniu okresu, w którym stopy procentowe nie powinny być zmieniane, wyjaśnił, że Rada chciała pokazać, iż fundamenty polskiej gospodarki są mocne także w świetle ostatnich zawirowań na Ukrainie. - Sytuacja na Ukrainie przyspieszyła naszą decyzję, aby pokazać, że nie widzimy zagrożeń dla gospodarki, a przynajmniej w kontekście prowadzenia polityki pieniężnej. Chcieliśmy dać wyraz zaufaniu do siły fundamentów polskiej gospodarki i stabilności kursu złotego - powiedział prezes NBP.
Źródło: Narodowy Bank Polski

Więcej znajdziesz w hasłach: