RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-09-23  

Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym - stanowisko Pracodawców RP

Pracodawcy RP przedstawili Ministerstwu Finansów stanowisko, w którym wskazują kontrowersyjne zagadnienia w projekcie założeń ustawy o podatku akcyzowym, wymagające zmian bądź doprecyzowania. Resort finansów przedłożył do konsultacji projekt założeń zmiany ustawy o podatku akcyzowym, mający w założeniu ograniczyć niektóre uciążliwe i zbędne obowiązki administracyjne, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych.
Wiele z zaproponowanych założeń ma rzeczywiście szansę wpłynąć na usprawnienie procedur i zmniejszenie niedogodności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak niektóre z nich w obecnej formie budzą wątpliwości przedsiębiorców.

Ministerstwo proponuje m.in. umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych. Jednakże w uzasadnieniu zaznacza, że warunkiem zwolnienia miałoby być złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności odpowiednich wskaźników. Założenie, że w przypadku nieosiągnięcia przedmiotowych wskaźników podmiot byłby zobligowany do zapłacenia akcyzy (wraz z odsetkami) od zużytych wyrobów węglowych lub wyrobów gazowych, od których nie została zapłacona akcyza, jest nie do przyjęcia. Wbrew temu, co zawiera uzasadnienie tego postulatu, zmiana ta nie stanowiłaby ułatwienia, lecz zasadnicze ryzyko.

Należy też ograniczyć i uprościć zakres danych zawartych w aktach weryfikacyjnych. Dziś jest on bowiem zbyt szczegółowy i nadal będzie powodować istotne obciążenia administracyjne, związane z aktualizacją akt weryfikacyjnych.

Pracodawcy RP postulują również zlikwidowanie obowiązku dostarczenia zabezpieczenia akcyzowego. Warto bowiem przypomnieć o tym, że jego wysokość w przypadku największych producentów papierosów i przetwórców tytoniu w Polsce będzie się odnosić do kwot liczonych w miliardach złotych. Koszty uzyskania zabezpieczeń w przypadku największych działających legalnie przedsiębiorstw wyniosą więc kilka milionów złotych, co bez wątpienia wpłynie negatywnie na konkurencyjność wyrobów tytoniowych produkowanych w Polsce. Natomiast nieuczciwe podmioty, wykazujące minimalne obroty surowcem tytoniowym, bez większego problemu będą w stanie uzyskać zabezpieczenia akcyzowe, które będą dotyczyć kwot rzędu kilkudziesięciu - kilkuset tysięcy złotych.

Projekt zakłada także wprowadzenie regulacji zwalniającej pojazdy sanitarne przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego z opodatkowania podatkiem akcyzowym. Jednak z niejasnego uzasadnienia nie wynika, czy zwolnienie to obejmie również pojazdy sanitarne przeznaczone do ratowania życia i zdrowia ludzi nabywane nie przez jednostki państwowe, lecz przez podmioty prywatne. Jeżeli nie, wówczas będzie to oczywista dyskryminacja. Dlatego też zwolnienie to jest niezbędne i powinno zostać wyrażone wprost w treści przepisu.

Podstawa: projekt z 20 sierpnia 2014 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Autor:  Źródło: Pracodawcy RP

Więcej znajdziesz w hasłach: