RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-13  

Projekt zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji do poprawienia

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 r. rząd zajął stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Rząd wskazał na liczne słabości poselskiego projektu nowelizacji ustawy, ale rekomenduje prowadzenie nad nim dalszych prac legislacyjnych.
Posłowie zaproponowali obniżenie niektórych opłat egzekucyjnych pobieranych przez komorników. Zgodnie z propozycją poselską, opłata pobierana przez komornika za wykonanie zabezpieczenia z:
  • zajęcia rachunku bankowego,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • dodatku aktywizującego,
  • stypendium,
  • dodatku szkoleniowego i
  • wierzytelności dłużnika
wynosiłaby 2% wartości roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, ale nie więcej niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem - opłata wynosi również 2%, ale nie może być niższa niż 3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Opłata stosunkowa przy egzekucji świadczeń pieniężnych

Kolejna propozycja zawarta w projekcie poselskim dotyczy ustalenia opłaty stosunkowej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia 
z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizującego, stypendium, dodatku szkoleniowego i wierzytelności dłużnika.
Posłowie chcą, aby wynosiła ona 3% wartości egzekwowanego świadczenia, ale nie mniej niż 1/20 i nie więcej niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Aktualnie - opłata wynosi 8% egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż połowę i nie więcej niż dziesięciokrotność tego wynagrodzenia.

Rząd ma wątpliwości

Zdaniem rządu, zaproponowane rozwiązania wzbudzają wiele zastrzeżeń i wątpliwości. Opłaty egzekucyjne, zgodnie z obowiązującym prawem, służą komornikom na pokrycie kosztów wykonywanej przez nich działalności. Z tego względu ich zmiany powinny być rzetelnie skalkulowane nie tylko na podstawie rodzaju czynności podejmowanej w określonej sprawie, powinny także uwzględniać globalne koszty działalności egzekucyjnej. W projekcie poselskim nie zostały również podane skutki finansowe zaproponowanych zmian.

Wady projektu będzie można wyeliminować w toku prac parlamentarnych.
Podstawa: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk sejmowy nr 766).
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tekst opublikowany:  13 grudnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: