RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-02-21  

Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2012 r. - komentarz Ministerstwa Gospodarki do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2012 r. była o 9% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. i o 5,1% niższa niż w grudniu ubiegłego roku. Wynik jest zbliżony do przewidywań analityków Ministerstwa Gospodarki.

Wyniki produkcji sprzedanej

W porównaniu ze styczniem 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 spośród 34 działów przemysłu. Najwyższy, 25,7% wzrost odnotowano w produkcji metali oraz maszyn i urządzeń - o 18,2%. Najszybciej spadała sprzedaż przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny i brunatny - o 12,9%.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł w styczniu 2012 r. o 8,0% względem analogicznego miesiąca 2011 r. W styczniu ceny wzrosły we wszystkich głównych ugrupowaniach przemysłowych, oprócz wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz i wodę, gdzie pozostały na poziomie z grudnia.

Wzrost sprzedaży przedsiębiorstw budowlanych

Wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowały w styczniu także przedsiębiorstwa budowlane. Produkcja budowlano-montażowa była o 32,2% wyższa niż przed rokiem i o 64,5% niższa niż w grudniu ubiegłego roku. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu była wyższa o 18,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. i o 0,1% niż w grudniu ub. r.

Najwyższą dynamikę wzrostu względem stycznia 2011 r. odnotowano w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Tutaj sprzedaż była wyższa o 69,1% niż w roku ubiegłym.
Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły w porównaniu z grudniem 2011 r. o 0,1% i były wyższe niż przed rokiem o 1,5%.

Prognozy na luty

Analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w lutym tempo wzrostu produkcji może nieznacznie spaść, do poziomu poniżej 8%. W całym pierwszym kwartale produkcja sprzedana przemysłu powinna rosnąć w zbliżonym tempie. Zarówno sektor przemysłowy, jak i budownictwo rozwijały się w styczniu w tempie zbliżonym do notowanego w ostatnim kwartale 2011 r. (po wyeliminowaniu czynników sezonowych), nie zaobserwowano oznak spowolnienia.
Autor:  Źródło: www.mf.gov.pl
Tekst opublikowany:  21 lutego 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: