RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-03-20  

Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2012 r. - komentarz Ministerstwa Gospodarki do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2012 r. była o 4,6% wyższa w porównaniu do lutego 2011 r. i o 1% niższa niż w styczniu bieżącego roku. Wynik ten jest zbliżony do przewidywań analityków Ministerstwa Gospodarki.
W porównaniu z lutym 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 26 spośród 34 działów przemysłu. Najwyższy wzrost, o 14,8%, odnotowano w produkcji metali oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych. O 9,4% wzrosła produkcja maszyn i urządzeń. Sprzedaż przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny i brunatny spadła o 7,9%.

Wzrosty i spadki

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł w lutym o 6,3% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2011 r. W porównaniu do stycznia br. spadły ceny w górnictwie oraz przetwórstwie przemysłowym. Wzrastały jednak koszty wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną oraz dostawy wody.

Najwyższą dynamikę wzrostu względem lutego 2011 r. odnotowały przedsiębiorstwa wznoszące obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Tutaj sprzedaż była wyższa o 27% niż w ubiegłym roku.

Wzrost sprzedaży w przedsiębiorstwach budowlanych

Wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowały w lutym także przedsiębiorstwa budowlane. Produkcja budowlano-montażowa była o 12% wyższa niż przed rokiem i o 5,5% niższa niż w styczniu bieżącego roku. Z kolei ceny tej produkcji spadły w porównaniu ze styczniem br. o 0,1% i były o 1,4% wyższe niż przed rokiem.
Analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w marcu tempo wzrostu produkcji utrzyma się na poziomie notowanym w lutym. Przewidują, że dynamika w pierwszym kwartale będzie zbliżona do 6%, podobnie jak w II i III kw. 2011 r.
Autor:  Źródło: www.mg.gov.pl
Tekst opublikowany:  20 marca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: