RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-03-22  

Prezenty dla klientów spółki - sprawdź, czy są kosztem podatkowym

Drobne prezenty wręczane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom, jeżeli są opatrzone logo firmy, powinny być traktowane jako przedmioty reklamowe, a wydatki na ich nabycie powinny być uważane za wydatki na reklamę, a nie za wydatki na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Wyrok NSA z 9 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2293/16
Komentowany wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego.

Stan faktyczny

Spółka z o.o. K. (dalej: spółka) wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej CIT. Zarząd spółki, ewentualnie wyznaczone przez niego osoby, uczestniczą w spotkaniach służbowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, organizowanych zarówno w siedzibie spółki, jak i poza nią. Przedmiotem spotkań są kwestie biznesowe. W związku z ich organizacją spółka ponosi wydatki na zakup artykułów spożywczych, tj. zwyczajowego poczęstunku dla gości. Ponadto przekazuje obecnym lub potencjalnym kontrahentom drobne, zwyczajowo przyjęte prezenty, z których niektóre posiadają logo firmy, inne nie. Wątpliwości spółki dotyczyły możliwości potraktowania tych wydatków jako wydatków o charakterze reklamowym (a nie kosztów reprezentacji), stanowiących koszt uzyskania przychodu. Spółka zapytała, czy ponoszone przez nią wydatki na zakup drobnych prezentów - długopisów, kalendarzy, kompletów do kawy, breloków do kluczy, etui, jedwabnych krawatów ze spinkami, MP4, multinarzędzi, latarek z kompletem narzędzi, pendrive’ów, portfeli, ramek cyfrowych, stacji pogodowych, zegarów ściennych, kubków termicznych i innych gadżetów, niemających charakteru okazałości czy wystawności, przekazywanych wybranym kontrahentom podczas organizowanych dwustronnych spotkań, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki?

Spółka uważała, że wymienione drobne prezenty stanowią jej koszty uzyskania przychodów i nie ma do nich zastosowania ograniczenie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy i CIT, dotyczące kosztów reprezentacji. Przekazywanie kontrahentom drobnych prezentów - gadżetów reklamowych, nawet jeśli są one przekazywane wybranym kontrahentom, nie jest kosztem reprezentacji. Spełniają one funkcję reklamową, nie mają charakteru okazałości ani wystawności, ich jednostkowa wartość jest stosunkowo niska, a fakt przekazania ma zwyczajowy charakter.

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego ocenie wydatki poniesione na zakup prezentów dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów reklamy tylko wtedy, gdy są rozdawane masowo. W przypadku przekazywania prezentów (gadżetów) ograniczonej grupie podmiotów, zwłaszcza partnerów handlowych, wydatki na ich zakup należy powiązać z reprezentacją. Zauważył również, że art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie zawiera żadnych wyjątków - tak odnoszących się do miejsca, w którym obowiązki przedstawicielstwa są realizowane, jak i do wystawności lub braku wystawności w zakresie nabywania prezentów (gadżetów) przeznaczonych dla kontrahentów.

Wyrok WSA

Spółką zaskarżyła interpretację do WSA we Wrocławiu, który ją uchylił. Sąd przyjął, że opisane wydatki na drobne prezenty dla klientów i potencjalnych klientów powinny być uznane za wydatki zaliczane do kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności rodzi bowiem skutek w postaci zwiększenia przychodu. Zdaniem sądu, skoro część spośród tych drobnych prezentów jest opatrzona logo firmy, to mają one charakter przedmiotów reklamowych, zaś wydatki poniesione na ich nabycie nie są wydatkami na reprezentację, ale na reklamę. Dodał, że nie ma znaczenia, iż nie są one rozdawane masowo, lecz kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom spółki podczas rozmów dwustronnych. Sąd stwierdził w konsekwencji, że wymienione przez spółkę drobne prezenty wręczane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom, o ile opatrzone są logo firmy, powinny być traktowane jako przedmioty reklamowe. Wydatki na ich nabycie powinny być traktowane jako wydatki na reklamę, a nie jak wydatki na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który jednak oddalił tę skargę.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
Istota sporu pomiędzy spółką z o.o. a fiskusem sprowadzała się do możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków spółki na zakup drobnych prezentów (z logo spółki bądź nie), przekazywanych przez przedstawicieli spółki w czasie spotkań biznesowych potencjalnym lub obecnym klientom. Spółka uważała, że przekazywanie takich drobnych prezentów pełni funkcję reklamową. Dla Ministerstwa Finansów były to wyłącznie działanie w sferze reprezentacji, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Sądy zgodnie uznały, że drobne prezenty wręczane obecnym lub potencjalnym klientom spółki, jeżeli są opatrzone logo firmy, powinny być traktowane jako przedmioty reklamowe. Wydatki na ich nabycie powinny być uważane za wydatki na reklamę i tym samym można je zaliczyć do kosztów.

Więcej znajdziesz w hasłach: