RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2011-06-20  

Prawa płatników składek ZUS w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu składek zrównane!

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw została przekazana do podpisu Prezydentowi i wejdzie w życie w ciągu 14 dni po jej opublikowaniu. Celem zmian jest zrównanie zasad ochrony praw majątkowych płatników składek ZUS w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu składek na ubezpieczenie.
Zawarte w ustawie zmiany są wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r. (sygn. akt P 29/08), w którym Trybunał uznał art. 24 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za niezgodny z Konstytucją.

Do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do art. 24 zostały dodane nowe przepisy (ust. 6g i 6h). Ustalają one okres przedawnienia (po upływie 10 lat od dnia otrzymania zawiadomienia od ZUS lub od dnia opłacenia składek w przypadku braku zawiadomienia) oraz określają zawieszanie biegu terminów przedawnienia opłaconej składki. Oprócz tego nowelizacja wprowadza zmiany w ust. 6b i 6c art. 24. W ich wyniku każda kwota składek ma podlegać zwrotowi na rzecz płatnika (dotychczas były to tylko kwoty powyżej 5% najniższego wynagrodzenia).

Nowelizacja nie określa terminu złożenia wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek. Warto wspomnieć, że dotychczas płatnik mógł złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek w termin  7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy
Tekst opublikowany:  20 czerwca 2011 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: