RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-08-10  

Poznaj najnowsze zmiany dotyczące VAT

Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązują przepisy, które mają zapobiegać i ograniczać wyłudzanie VAT w obrocie paliwami. Sprawdźmy, jakie będą nowe obostrzenia dla firm.
Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają:
  • uniemożliwić obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ),
  • uszczelnić pobór VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z  zagranicą oraz
  • uszczelnić system koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.
Nowe przepisy wprowadzają w ustawie VAT zmiany dotyczące deklarowania i zapłaty podatku w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych, których przedmiotem są paliwa silnikowe. W procedurze zawieszenia poboru akcyzy płatnikiem należnego VAT będzie skład podatkowy lub zarejestrowany odbiorca. Pobrany podatek będzie wpłacany na rachunek tego samego organu celnego, który jest właściwy w zakresie podatku akcyzowego od transakcji. Obowiązek zapłaty podatku powstanie zasadniczo w terminie pięciu dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Do ustalenia podstawy opodatkowania będzie można przyjąć ceny paliw silnikowych podawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w oparciu o ceny hurtowe paliw w Polsce.

Nowelizacja rozszerzyła, zawarty Prawie energetycznym, katalog warunków finansowo-gospodarczych, które muszą spełnić podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wprowadzono:
  • wymóg posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem oddziału, a także
  • obowiązek rejestracyjny do celów VAT.
Konieczne będzie posiadanie powierzchni magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów lub rozpoczęcia procedury zlecenia wykonywania tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu. Poszerzono zakres danych identyfikujących osoby kierujące lub reprezentujące podmioty ubiegające się o koncesję. Ponadto uzupełniono treść koncesji, oraz rozszerzono katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez prezesa URE.
Autor:  Źródło: prezydent RP

Więcej znajdziesz w hasłach: