RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-03-26  

Poprawa na rynku pracy i wzrost sprzedaży detalicznej - najnowsze dane GUS

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym wyniosła 13,9% i była 0,1% niższa niż w styczniu - podał GUS. Według stanu na koniec lutego 2014 r. - w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w styczniu 2014 r. i lutym 2013 roku.
- To doskonała wiadomość, wskazująca na to, że na naszym rynku pracy następuje naprawdę szybka poprawa - komentuje najnowsze dane Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Ożywienie na rynku pracy

Po raz ostatni ze spadkiem bezrobocia w lutym mieliśmy do czynienia w 2008 r. Polski rynek pracy jest bardzo wrażliwy na czynniki sezonowe i w okresie zimowym odsetek osób pozostających bez zatrudnienia niemal zawsze rośnie. Jednak w czasie silnego ożywienia gospodarczego nawet ta sezonowość nie jest w stanie powstrzymać trendu spadku bezrobocia - powoduje tylko spowolnienie tempa jego zmniejszania się. Taką sytuację obserwujemy właśnie teraz. Oczywiście w osiągnięciu tak dobrego rezultatu pomogła dobra pogoda, jednak nie była ona czynnikiem decydującym.

O tym, jak szybko poprawia się sytuacja na polskim rynku pracy, niech świadczy fakt, że jeszcze w maju 2013 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem stopy bezrobocia o 1% rok do roku. Od października 2013 r. dynamika zmian stopy bezrobocia rejestrowanego rok do roku spada o 0,2-0,3% w każdym kolejnym miesiącu. Gdyby udało się utrzymać takie tempo, w grudniu 2014 r. bezrobocie wynosiłoby już tylko 11,0%. Jest to jednak nierealne.

Niemniej najnowsze dane są kolejnym, bardzo znaczącym sygnałem, który świadczy o rozpoczynającym się ożywieniu na rynku pracy. Spadek stopy bezrobocia do poziomu ok. 12,4% w miesiącach letnich wydaje się już realnym, a być może nawet dość ostrożnym założeniem.

Trwające już około roku ożywienie gospodarcze przekłada się więc już na sytuację na rynku pracy. Warto docenić ten fakt, gdyż nie każde odbicie automatycznie powoduje wzrost zatrudnienia. Z drugiej strony należy też pamiętać o tym, że redukowanie bezrobocia z tak wysokiego poziomu jak obecny jest znacznie łatwiejsze, a dobre wyniki z ostatnich kilku miesięcy nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji równie korzystnych rezultatów w przyszłości.

Wzrasta sprzedaż detaliczna

Pozytywnie zaskoczyły również najnowsze dane na temat sprzedaży detalicznej - wzrosła ona w lutym o 7% rok do roku, podczas gdy analitycy oczekiwali wzrostu rzędu 6%. Dynamika sprzedaży detalicznej w poprzednim miesiącu wyniosła natomiast 4,8% w skali roku. Coraz lepiej sprzedają się wszystkie grupy artykułów z wyjątkiem paliw - co wiąże się ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi. Największy wzrost, rzędu 20-25% rok do roku, odnotowano w przypadku samochodów i odzieży.

Najnowsze dane to dobry prognostyk dla sytuacji polskiej gospodarki w perspektywie najbliższych kwartałów. W połączeniu z rosnącymi inwestycjami oraz silnym eksportem stanowi to solidną podstawę do dalszego przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego w Polsce.
Autor: Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP
Źródło: Pracodawcy RP

Więcej znajdziesz w hasłach: