RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-12-11  

Ozusowanie dochodów członków rad nadzorczych i umów zleceń - Prezydent podpisał ustawę

Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Natomiast nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące umowy zlecenia będą obowiązywały od 2016 roku.
Prezydent RP 10 grudnia 2014 r. podpisał ustawę wprowadzającą wymienione zmiany.

Składki za członków rad nadzorczych

Ustawa z 23 października 2014 r., nowelizująca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada objęcie obowiązkiem ubezpieczenia członków rad nadzorczych. Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza.

Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji.

Składki na ZUS od umów zlecenia

Druga istotna zmiana nowelizuje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby wykonujące umowy zlecenia (przez które należy rozumieć umowę zlecenia, umowę agencyjną albo inną umowę, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) oraz w przypadku występowania kilku tytułów do ubezpieczenia.

Dotychczasowy stan prawny, w którym w przypadku wykonywania kilku umów zlecenia, opłacano składki z tytułu umowy o najniższym wynagrodzeniu, modyfikuje się przez:
  • wprowadzenie progu dla podstawy wymiaru składek w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz
  • sumowanie podstaw wymiaru składki z kilku tytułów, jeżeli podstawa wymiaru składki z jednego tytułu byłaby niższa niż minimalne wynagrodzenie.
Rozszerzenie obowiązku ubezpieczenia dotyczy także zbiegu wykonywania umów zlecenia z inną działalnością.

Przepisy dotyczące ozusowania umów zlecenia mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Autor:  Źródło: Prezydent RP

Więcej znajdziesz w hasłach: