RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Spółka przed sądem
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2011-06-14  

Organ administracyjny jest bezczynny? Zapłaci grzywnę!

Od 12 lipca 2011 r. w przypadku bezczynności organów administracyjnych, sąd administracyjny uwzględniając skargę przedsiębiorcy na bezczynność organu (np. nie wydawanie decyzji, interpretacji przepisów) będzie mógł orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny. Taką zmianę wprowadza nowelizacja do ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
Wysokość grzywny może być wymierzona do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa GUS (art. 154 § 6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Należności z tytułu zasądzonych grzywien nie będą mogły być umorzone, odroczone lub rozłożone na raty.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy
Tekst opublikowany:  14 czerwca 2011 r.