RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Odwołanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Od 22 lutego 2016 r. pracodawca ma zagwarantowaną w Kodeksie pracy możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Niestety, regulacja kodeksowa nie odpowiada na wiele pytań - między innymi czy pracodawca może odwołać swoją decyzję i zobowiązać pracownika do powrotu do pracy.
Mimo braku stosownych regulacji, powszechną praktyką było jednostronne zwalnianie przez pracodawców pracowników na okres wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy. Znowelizowany Kodeks pracy przewiduje w art 362 bezpośrednią możliwość dokonania omawianej czynności. Pracodawca wówczas nie oczekuje od pracownika świadczenia pracy, pracownik nie ma obowiązku jej wykonywania, zachowując jednak prawo do wynagrodzenia. W praktyce mogą mieć wystąpić wątpliwości dotyczące odwołania pracownika ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy.

Forma zwolnienia z obowiązku

Odpowiedź na pytanie czy i na ile pracodawca jest bezwzględnie związany z decyzją o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy ma istotne znaczenie zarówno dla samego pracodawcy, jak i pracownika. Uwzględniając fakt, że przepisy nie regulują również formy zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy można uznać, że czynność taka może mieć formę dowolną - może być częścią wypowiedzenia umowy o pracę - tym samym przybierając formę pisemną, ale nie można wykluczyć również wydania pracownikowi ustnej dyspozycji zwalniającej go z obowiązku wykonywania obowiązków w okresie wypowiedzenia.

Jeżeli zatem pracodawca oznajmi pracownikowi przy spotkaniu, w trakcie którego wręcza wypowiedzenie, że zwalnia zatrudnionego z obowiązku świadczenia pracy, to pracownik ma prawo uznać, że decyzja pracodawcy w tym zakresie jest ostateczna. W takim przypadku pracownik ma prawo swobodnie dysponować swoim czasem - wyjechać w długą podróż czy podjąć pracę np. za granicą, licząc, że jedyny kontakt z pracodawcą sprowadzi się do wydania świadectwa pracy.

Analogicznie, jeżeli pracodawca w treści dokumentu zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy umieści informację: „pracownik w okresie wypowiedzenia jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”, wówczas zatrudniony nie powinien spodziewać się wezwania do pracy.

Uzgodnienie powrotu do pracy

Należy uznać, że pracodawca, który liczy się z tym, że być może nastąpi potrzeba przerwania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, powinien to z pracownikiem uzgodnić - najlepiej w formie pisemnej. Jeżeli zatem strony na etapie rozwiązania umowy czy późniejszego zwolnienia pracownika z wykonywania pracy w sposób wyraźny nie uzgodnią możliwości odwołania przez pracodawcę swojej decyzji - wówczas należy przyjąć, że pracownik może swobodnie dysponować swoim czasem, nie licząc się z możliwością powrotu do pracy na pozostały okres wypowiedzenia.
Autor:  Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy

Więcej znajdziesz w hasłach: