RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-02-17  

Od 22 lutego 2016 r. - nowy wzór umowy o pracę

Dnia 2 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zawiera ona m.in. nowy wzór umowy o pracę, który jednak będzie obowiązywał od 22 lutego 2016 r. Tego dnia wejdą w życie przepisy Kodeksu pracy zmieniające zasady zawierania umów o pracę na czas określony.
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika zawiera nowy wzór umowy o pracę uwzględniający zmiany nie tylko w zakresie rodzajów umów o pracę, ale także nowe regulacje dotyczące warunków zawierania umów terminowych.

W części umowy przeznaczonej na wpisanie jej rodzaju nie ma umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy, gdyż ta umowa od początku roku już nie funkcjonuje. Oczywiście nadal ważne są te umowy, które w chwili wejścia w życie nowelizacji już obowiązywały. Ponadto w treści nowego wzoru umowy pojawił się dodatkowy punkt, tj. pkt 3, w którym trzeba będzie wpisać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony, w tym przyczyny obiektywne, leżące po stronie pracodawcy, jeżeli jest to zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na zatrudnienie okresowe.
Wzór umowy o pracę
Autor:  Izabela Nowacka, specjalista ds. kadrowo-płacowych

Więcej znajdziesz w hasłach: