RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-12-22  

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w obliczaniu odsetek za opóźnienie w terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega m.in. mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie. Przyjęto mechanizm obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, zgodnie z którym będzie to stopa referencyjna ustalana przez NBP plus 8 punktów procentowych.
Obecnie w Kodeksie cywilnym funkcjonują tzw. odsetki ustawowe, które występować mogą jako tzw. odsetki kapitałowe (art. 359 kc) lub odsetki za opóźnienie (art. 481 kc). Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje możliwość naliczenia odsetek za opóźnienie w tzw. obrocie profesjonalnym (transakcje między przedsiębiorcami oraz transakcje z udziałem podmiotów publicznych). Ta ustawa - w zakresie wysokości odsetek za opóźnienie - stanowi lex specialis wobec regulacji kc. Wprowadzane zmiany przewidują jednolity mechanizm naliczania odsetek, zarówno w transakcjach w obrocie profesjonalnym, jak również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów. Odsetki kodeksowe będą jednak niższe od odsetek za opóźnienie w tzw. obrocie profesjonalnym.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach profesjonalnych

Od nowego roku wszystkie rodzaje odsetek w obrocie cywilnoprawnych będą związane z wysokością stopy referencyjnej NBP, która jest stopą podstawową NBP. Poziom odsetek maksymalnych będzie zbliżony do rynkowych stóp procentowych. Za odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych uważane są odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych. Do transakcji handlowych nie stosuje się art. 481 § 2 kc.

Odsetki za opóźnienia wynikające z Kodeksu cywilnego

Nowy jest także mechanizm naliczania odsetek ustawowych wynikających z kc. Odsetki ustawowe (kapitałowe) mają stanowić sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych. W przypadku odsetek ustawowych za opóźnienie będzie to suma stopy referencyjnej oraz 5,5 punktów procentowych. Ponadto wdraża się nowy mechanizmu naliczania odsetek maksymalnych. Takie odsetki będą stanowić dwukrotność odsetek ustawowych (kapitałowych) albo odsetek ustawowych za opóźnienie. Zmiany wynikają z dodanych § 21-24 do art. 481 kc. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych za opóźnienie, także w przypadku dokonania wyboru prawa obcego.
Autor:  Iwona Czauderna, doradca podatkowy

Więcej znajdziesz w hasłach: