RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Ochrona firmy spółki z o.o.

Każdy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą. W przypadku spółek z o.o. firmą jest ich nazwa oraz określenie formy prawnej osoby prawnej. Pierwsza część firmy może być dobrana dowolnie, drugą zaś wyznaczają przepisy regulujące powstanie danej jednostki organizacyjnej - w tym przypadku art. 160 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że firma powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest ochrona firmy, którą posługuje się dany przedsiębiorca. Reżim odpowiedzialności za naruszenie prawa do firmy kształtowany jest bowiem przez kilka ustaw. W niniejszym artykule wskażemy podstawowe zasady oraz zakres ochrony przyznany przez poszczególne z nich.

Na wstępie należy rozróżnić oznaczenie przedsiębiorcy, czyli jego firmę oraz oznaczenie przedsiębiorstwa. Najczęściej oba oznaczenia się zbieżne, jednak istnieją w tym zakresie wyjątki. Przedsiębiorstwem jest przy tym zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. zakład, sklep, biuro itp.). Może się zatem zdarzyć, że oznaczenie takiego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest inne niż firma przedsiębiorcy. O ile przepisy dość rygorystycznie określają sposób przedstawiania firmy, to oznaczeniem przedsiębiorstwa może być także sam wyraz, liczba, symbol, litery nietworzące wyrazu, kompozycja kolorów, adres strony internetowej itp. Bez wątpienia zatem oznaczenie przedsiębiorstwa jest pojęciem szerszym niż oznaczenie samego przedsiębiorcy (firma).

Firma podlega ochronie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (art. 4310 kc). Ochrona obejmuje nie tylko sam fakt naruszenia, ale także sytuację grożącą nim (np. zawiązana została spółka osoba, o bardzo zbliżonej firmie, ale nie została jeszcze wpisana do rejestru). Kodeks wprowadza przy tym domniemanie, że działania naruszyciela są bezprawne, czyli że nie posiada on uprawnienia (np. zgody) do posługiwania się firmą innego podmiotu. Przedsiębiorca, którego firma została naruszona, czy to przez używanie przez inny podmiot zbieżnego oznaczenia, czy też naruszenie renomy firmy, może domagać się zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia, a także naprawienia szkody i wydania uzyskanych dzięki naruszeniu korzyści.

Oznaczenie przedsiębiorstwa chronione jest zaś przede wszystkim przez ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakazuje ona posługiwania się ww. określeniami wyróżniającymi w sposób mogący wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości kontrahenta (art. 5). Ustawa przewiduje własny katalog roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu przez czyn nieuczciwej konkurencji przedsiębiorcy, który jest zbliżony do wskazanego w art. 4310 kc (art. 18).
Autor: Michał Koralewski, radca prawny

Więcej znajdziesz w hasłach: