RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Umowy handlowe
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2014-06-23  

Ocena zmian w funkcjonowaniu biur informacji gospodarczej

Niektóre propozycje, zawarte w projekcie założeń do zmiany ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, a szczególnie te odnoszące się do zobowiązań przedawnionych, kwestii związanych ze sztywnym uregulowaniem ceny za wniosek jednolity, czy też systemem reklamacji, budzą uzasadnione wątpliwości i obawy przedsiębiorców - uważa Konfederacja Lewiatan.
- Ustawodawca dostrzegając konieczność ochrony interesów dłużników, powinien równoważyć te prawa z interesami wierzycieli, a także uwzględniać ekonomiczny aspekt proponowanych zmian. Niektóre propozycje mogą bowiem nie tylko znacząco utrudnić przekazywanie danych do biur informacji gospodarczej (BIG), co byłoby przecież niezgodne z celami projektu, ale dodatkowo mogą skutkować zwiększeniem kosztów operacyjnych zarówno po stronie BIG-ów, jak również po stronie tych przedsiębiorców, którzy przekazują do nich informacje - mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Z kolei zaproponowane zmiany w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji do biur informacji gospodarczej, ich aktualizacji i archiwizacji, a także zmiany rozszerzające zakres informacji przekazywanych do biur, co do zasady należy ocenić pozytywnie, jako idące w dobrym kierunku i uwzględniające aktualne potrzeby rynkowe. Dzięki temu biura będą mogły udostępniać m.in. informacje o zaległościach w zobowiązaniach publiczno-prawnych, czy informacje o bezskutecznych egzekucjach, które mają istotne znaczenie dla uczestników obrotu gospodarczego.
Autor: Konfederacja Lewiatan

Więcej znajdziesz w hasłach: