RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2015-08-12  

Nowe zasady udzielania kredytów dla MŚP na innowacje technologiczne

Maksymalną wysokość premii dla MSP zwiększono z 4 do 6 mln zł. Zgodnie z nowelizacją, inwestycja technologiczna musi być utrzymywana przez co najmniej trzy lata od dnia jej zakończenia (na obszarze, na którym została zrealizowana), pod rygorem zwrotu wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami. Przedsiębiorca będzie składał wniosek o przyznanie premii technologicznej bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, co usprawni proces naboru wniosków. Takie zmiany zostały wprowadzone w nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw przyjętej 5 sierpnia 2015 r. przez Sejm.
Dotychczas (w perspektywie finansowej 2007-2013) mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli otrzymywać kredyty na realizację inwestycji technologicznej. Kredyt technologiczny mógł być częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej. Funkcjonował w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Nowelizacja przewiduje kontynuację wsparcia sektora MŚP przez udzielanie kredytów na innowacje technologiczne wraz z premią technologiczną na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
W związku z tym doprecyzowano definicję „inwestycji technologicznej”. Zgodnie z nią - wsparcie będą otrzymywać przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie, w wyniku których na rynek zostaną wprowadzone nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi, które do tej pory nie były wytwarzane w Polsce. Z ustawy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których towary lub usługi są innowacyjne co najmniej w skali kraju.
Przyznanie premii technologicznej będzie w większym niż dotąd stopniu zależeć od poziomu innowacyjności przedsięwzięcia. Kredytów technologicznych, jak dotychczas, będą udzielać banki komercyjne. Kredyt będzie mógł zostać częściowo spłacony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie tzw. premii technologicznej - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie to zatem połączenie komercyjnego kredytu z elementem dotacyjnym. Następnie ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.
Autor: Źródło: Sejm RP

Więcej znajdziesz w hasłach:

innowacje   |  MSP