RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-11-07  

Niższe stopy procentowe NBP

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6 i 7 listopada 2012 r. zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:
  • stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 6,00% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 3,00% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 4,75% w skali rocznej.
RPP zapowiedziała też, że jeśli kolejne dane będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury, a ryzyko inflacyjne pozostanie ograniczone, to dokona dalszego złagodzenia polityki pieniężnej.

- Ta obniżka niewątpliwie nie jest wysoka, ale RPP dosyć ostrożnie podjęła politykę luzowania, bo pozostają elementy ryzyka - dodał prof. Andrzej Kaźmierczak, członek RPP. Jak wyjaśnił, chodzi o ceny żywności, surowców rolnych oraz bardzo wyraźny spadek dynamiki lokat oszczędności gospodarstw domowych i niepewność co do losów strefy euro. - Z tego punktu widzenia ostrożne łagodzenie polityki pieniężnej ma swoją logikę - powiedział.

W wydanym po posiedzeniu RPP komunikacie, Rada wyjaśniła, że w jej ocenie „napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Jednocześnie zgodnie z listopadową projekcją, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, wzrost PKB w najbliższych latach będzie utrzymywać się poniżej dynamiki produktu potencjalnego. Zgodnie z projekcją w najbliższych kwartałach inflacja powróci do celu, natomiast w średnim okresie może obniżyć się poniżej celu.
Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie.
Jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej pozostanie ograniczone, Rada dokona dalszego złagodzenia polityki pieniężnej” - informuje RPP.
Autor:  Źródło: Narodowy Bank Polski
Tekst opublikowany:  7 listopada 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: