RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-03-21  

Niewielki wzrost inflacji bazowej w lutym 2012 r.

Narodowy Bank Polski w dniu 20 marca 2012 r. przedstawił dane dotyczące inflacji bazowej w lutym 2012 r. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lutym 2,6%, wobec 2,5% w styczniu i 3,1% w grudniu 2011 r. Wzrosły też dwa inne wskaźniki inflacji bazowej.
I tak inflacja:
  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,0%, wobec 3,7% w styczniu 2012 r. i 4,3% w grudniu 2011 r.;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,6%, wobec 3,4% w styczniu 2012 r. i 4,1% w grudniu 2011 r.;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,6%, wobec 2,5% w styczniu 2012 r. i 3,1% w grudniu 2011 r.;
  • tzw. 15% średnia obcięta (eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 4,3%, podczas gdy w styczniu było to również 4,3%, a w grudniu 4,7%.
Wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) wyniósł w lutym 2012 r. 4,3% i również był wyższy niż w styczniu, kiedy osiągnął 4,1%.
Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje bowiem średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest napędzana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.
Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ.
Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji.
Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.
Autor:  Źródło: www.nbp.pl
Tekst opublikowany:  21 marca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: