RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2017-01-11  

Nieodpłatne świadczenia dla oddelegowanych pracowników - sprawdź, czy są dla nich przychodem

Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, jak również dojazdu do określonego i zmieniającego się w zależności od położenia budowy miejsca wykonywania pracy są przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, nie zaś w interesie pracownika. Wobec tego niezależnie od regulacji przyjętej przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, limitującej zwolnienie od podatku wyłącznie diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, nie stanowią tego rodzaju świadczenia przychodu określanego jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
Spółka S. sp. z o.o. (dalej: spółka) wystąpiła z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej. Spółka w przeważającej mierze prowadzi roboty ogólnobudowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Miejscem prowadzonej przez spółkę działalności usługowej jest nie tylko Polska, ale również inne państwa członkowskie UE (przede wszystkim Francja). Spółka ma obowiązek zapewnić konkretnemu pracownikowi bezpłatny transport z Polski do Francji i z powrotem, jak również transport z miejsca pobytu każdego oddelegowanego we Francji do miejsca jej wykonywania na terenie tego państwa, noclegi, opłaty za energię, prąd, gaz, Internet, telefon oraz posiłki regeneracyjne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsekwencją oddelegowania wyspecjalizowanych pracowników jest ponoszenie przez spółkę ww. określonych każdorazowo wydatków w odniesieniu do wszystkich pracowników wykonujących pracę na rzecz spółki we Francji. Dochód pracowników podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zapytanie spółki

Spółka zwróciła się z pytaniem, czy wartość ww. wydatków ponoszonych na rzecz konkretnego pracownika finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła dla pracownika przychód ze stosunku pracy, jeżeli potrzeba ich zapewnienia jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika, a tym samym czy spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości wspomnianych powyżej świadczeń.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji stwierdził, że otrzymane przez pracowników oddelegowanych do pracy we Francji dodatkowe świadczenia, związane z wykonywaniem pracy na terenie Francji będą stanowić dla nich nieodpłatne świadczenia, które należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy.

Wyrok WSA w Krakowie

Spółka zaskarżyła niekorzystną interpretację do WSA, jednak skarga nie została uwzględniona. Sąd administracyjny uznał bowiem, że ponieważ nie ma przepisów zwalniających ww. świadczenia z opodatkowania (praca za granicą świadczona jest nie w ramach podróży służbowej, lecz oddelegowania), stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu. Przychodem jest wartość świadczeń zaoferowanych przez pracodawcę, tj. wysokość kosztów, jakie poniósł z tego tytułu pracodawca. Pracownik otrzymuje bowiem konkretną korzyść finansową w postaci możliwości skorzystania z tych świadczeń, co powoduje u niego przysporzenie w majątku w postaci możliwości skorzystania z tychże usług, a zatem nieponoszenia z własnej kieszeni kosztów, jakie musiałby ponieść w związku z zapewnieniem czy to transportu do oddelegowanego miejsca pracy i z powrotem, noclegu, opłat za prąd, gaz, Internet, telefon. Sprawa znalazła swój finał przed NSA, który ostatecznie przyznał rację spółce.
Komentarz eksperta
Przemysław Mańko
radca prawny
W komentowanej sprawie spór pomiędzy spółką z o.o. a fiskusem sprowadzał się do rozstrzygnięcia kwestii, czy wartość wydatków ponoszonych przez firmę na rzecz konkretnego pracownika będzie stanowiła dla niego przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, gdy wydatki te związane są z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez tego pracownika. Spółka zapewniała konkretnemu pracownikowi bezpłatny transport z Polski do Francji i z powrotem, transport z miejsca pobytu każdego oddelegowanego we Francji do miejsca wykonywania pracy na terytorium tego państwa, noclegi, opłaty za energię, prąd, gaz, Internet, telefon oraz posiłki regeneracyjne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Konsekwencją oddelegowania wyspecjalizowanych pracowników było ponoszenie przez spółkę wyżej wymienionych określonych każdorazowo wydatków w odniesieniu do wszystkich pracowników wykonujących pracę na rzecz spółki we Francji. NSA uznał, że wydatki poniesione przez pracodawcę na wymienione wyżej świadczenia nie stanowią przychodu dla pracownika, co powoduje, że spółka nie ma w tym zakresie obowiązku obliczania i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej znajdziesz w hasłach: