RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-23  

Ministerstwo ostrzega przed nieuczciwym Biurem

Ministerstwo Sprawiedliwości (Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego) ostrzega przed „pismami informacyjnymi” i jednocześnie wezwaniami do wniesienia opłaty aktywacyjnej, wysyłanymi przez Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.
Rzekome pisma informacyjne, jakie rozsyła Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 71 w Warszawie (infoPLAYER Sp. z o.o.) wraz z wezwaniami do opłaty, mają na celu wprowadzenie w błąd adresatów, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę uiścić. Na stronach ministerstwa można znaleźć przykładowe pismo wysyłane do podmiotów gospodarczych.
Ważne! Ministerstwo podkreśla, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, działające w ramach resortu nie jest autorem wspomnianego pisma i nie współpracuje z podmiotem o nazwie Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.
Z informacji zawartych na stronach ministerstwa wynika, że Biuro Rejestru przygotowuje zawiadomienie właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Biuro Zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.

Ministerstwo podkreśla, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654 t.j.) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

Warto pamiętać, że tylko Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej resortu) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tekst opublikowany:  23 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: