RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-04-24  

Lepsza koniunktura w polskich przedsiębiorstwach

W I kwartale 2012 r. polskie przedsiębiorstwa nadal miały się dobrze. Ich menedżerowie patrzyli na perspektywy firm w II kwartale z większym optymizmem niż w trzech poprzednich badaniach - stwierdza kolejne, cykliczne opracowanie Instytutu Ekonomicznego NBP.
Cokwartalną „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2012” Narodowy Bank Polski opublikował 23 kwietnia 2012 r. Instytut Ekonomiczny NBP zebrał w marcu 2012 r. dane z 1267 przedsiębiorstw. Choć w poprzednim badaniu menedżerowie wyrażali obawy, że w I kwartale dynamika produkcji obniży się, to okazało się, że w tym okresie nastąpił wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych oraz obniżyła się bariera popytu. Rosły również przychody z eksportu, co zawdzięczamy jednak firmom dobrze osadzonym na rynkach zagranicznych, bo odsetek eksporterów zmniejszył się po raz kolejny.

Jakie były nastroje?

O ile w trzech kwartałach poprzedzających najnowsze badanie notowano wysoką niepewność menedżerów co do przyszłości, to w I kwartale zwiększył się optymizm ich prognoz. „Trudno obecnie ocenić, czy wzrost optymizmu oczekiwań jest zapowiedzią odwrócenia dotychczas obserwowanych tendencji i należy spodziewać się trwałego ożywienia koniunktury w kolejnych miesiącach, czy mamy do czynienia wyłącznie z korektą zbyt pesymistycznych przewidywań z poprzednich okresów” - czytamy w opracowaniu IE NBP.

Prognozy menedżerów

Według prognoz menedżerów, w II kw. 2012 r. mniej przedsiębiorstw zamierza podnosić ceny i niższa będzie również skala ich podwyżek. „Obserwowany i oczekiwany wzrost popytu przełożył się na niewielką poprawę prognoz zatrudnienia. Więcej pracowników planują przyjąć głównie przedsiębiorstwa prywatne, w tym zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, ponadto sektor MSP, handel i eksporterzy” - stwierdza opracowanie.
Zmalał odsetek przedsiębiorstw planujących podnosić płace oraz obniżyła się przeciętna planowana podwyżka wynagrodzeń. Wzrost optymizmu ocen i prognoz popytu przełożył się na zwiększenie aktywności inwestycyjnej i wzrost zapotrzebowania na kredyt bankowy. Jednak tak inwestycje, jak i popyt na kredyty pozostaną nadal na niskim poziomie.
Na pytanie, jakie bariery utrudniają im rozwój, największa grupa, bo 26,8% menedżerów odpowiedziała, że nie przeszkadzają im żadne bariery. Obniżył się odsetek wymieniających takie bariery jak niski popyt (bariera nr. 1, wskazywana przez 12,9% firm), kurs walutowy czy przepisy i podatki. Wzrósł jedynie (do 8,9%) odsetek wskazujących, że dla nich barierą są zatory płatnicze.
Więcej w raporcie: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2012
Autor:  www.nbp.pl
Tekst opublikowany:  24 kwietnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: