RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-12-19  

Księgi wieczyste będzie można bezpłatnie przeglądać w internecie

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2012 r. przyjęty został projekt zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Celem przyjętego projektu jest umożliwienie łatwiejszego i szybszego dostępu do jawnej księgi wieczystej za pośrednictwem internetu.
Księgę wieczystą będzie można przeglądać bezpłatnie za pośrednictwem internetu, po wskazaniu prawidłowego numeru księgi. Warunkiem będzie, aby księga miała wersję elektroniczną.

Wykorzystanie prawa do wyszukania ksiąg wieczystych np. po danych osobowych właściciela, ma ułatwić i przyspieszyć ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększy efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych. Usługa ta będzie płatana, ale wskazano podmioty zwolnione z ponoszenia opłaty, wśród który będą: sądy, prokuratura, ZUS i organy administracji rządowej.

Nowe wyciągi z księgi wieczystej

Nowym dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) będzie wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Taki wyciąg będzie tańszy od odpisu. Cena za wydanie wyciągu zostanie określona w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, wydanym w porozumieniu z ministrem finansów.

Dokumenty będzie można otrzymać przez internet

Proponowane przepisy przewidują możliwość uzyskiwania przez internet:
 • odpisu księgi wieczystej,
 • wyciągu z księgi wieczystej,
 • zaświadczenia o jej zamknięciu.
Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i będą one pod względem prawnym równe dokumentom papierowym wydawanym przez CIKW. Będzie się nimi można posłużyć w obrocie prawnym tak samo jak dokumentami urzędowymi.

Oprócz tego CIKW zostanie zobowiązany do przyjmowania wniosków w postaci elektronicznej, co nie oznacza rezygnacji z formy papierowej.

Planowany terminarz zmian

Planuje się, że:
 1. od 1 lipca 2013 r. będzie możliwe:
  • przeglądanie księgi wieczystej,
  • wyszukanie księgi wieczystej,
  • uzyskanie wyciągów z księgi wieczystej,
 2. od 1 stycznia 2014 r. będzie można elektronicznie składać wnioski o wydanie:
 • odpisu księgi wieczystej,
 • wyciągu z księgi wieczystej,
 • zaświadczenia o jej zamknięciu.

Podstawa: projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Autor:  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Sprawiedliwości
Tekst opublikowany:  19 grudnia 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: