RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kodeks spółek handlowych
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-01-15  

Krajowy Rejestr Karny już przekazuje dane do Krajowego Rejestru Sądowego

Dzisiaj (15 stycznia 2013 r.) zostaje uruchomiona komunikacja pomiędzy Krajowym Rejestrem Karnym a Krajowym Rejestrem Sądowym. Do 30 czerwca 2013 r. KRS i KRK sprawdzą, czy osoby wpisane do KRS przed 15 stycznia 2013 r. nie zostały prawomocnie skazane. Jeżeli sąd ujawni, że osoba skazana figuruje w rejestrze np. jako członek zarządu spółki - poinformuje o tym fakcie spółkę, a następnie wykreśli taką osobę z rejestru.
W ten sposób rozpoczyna się I etap realizacji projektu, którego celem jest wzmocnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Więcej:
Ustawa umożliwiająca sprawdzenie czy członek zarządu był karany już z podpisem prezydenta
Sąd rejestrowy sprawdzi czy członkowie zarządu lub rady nadzorczej byli karani
Takie rozwiązanie ma pozwolić na wyeliminowanie m.in. takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia w sprawie Amber Gold, gdy osoba skazana prawomocnym wyrokiem za oszustwo była prezesem tej firmy, mimo, że było to niezgodne z prawem.

Natomiast II etap realizacji projektu obejmujący automatyczną weryfikację zakresie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 18 ust. 1 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostanie wdrożony 1 stycznia 2014 r. Weryfikacja obejmie również osoby wpisane do KRS przed wdrożeniem powyższego rozwiązania.

Dzięki znowelizowanej ustawie o KRK i KRS, zarówno na etapie dokonywania pierwszego wpisu podmiotu do KRS, jak i następnych wpisów dotyczących zmian w składzie organów tego podmiotu (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, likwidator) sądy rejestrowe będą otrzymywały z KRK informację (za pośrednictwem systemów teleinformatycznych), czy osoba podlegająca wpisowi nie jest skazana za jedno z przestępstw, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych bądź czy nie orzeczono wobec niej środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 Kodeksu karnego.
Są to m.in. przestępstwa przeciwko:
  • ochronie informacji,
  • wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi czy papierami wartościowymi.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tekst opublikowany:  15 stycznia 2013 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: