RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-01-13  

Korekta przychodów i kosztów podatkowych - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Od tego roku nie ma już konieczności dokonywania korekty kosztów podatkowych, jeżeli wydatek nie został zapłacony w określonym terminie płatności. Korekty będzie można dokonać na bieżąco, jeśli fakty mające wpływ na korektę nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązują także przepisy, które mają zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia. Podatnicy będą mogli dokonać korekty w miesiącu wystawienia faktury korygującej, poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w tym samym miesiącu. Zasady korekty będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

W zakresie kosztów uzyskania przychodów podatnicy będą dokonywać korekt w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Korekta kosztów będzie polegała na zmniejszeniu lub zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu. Do art. 15 ustawy o CIT dodano przepisy ust. 4i-4l. Wynika z nich, że jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w tym okresie rozliczeniowym podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Termin korekty przychodów i kosztów podatkowych wynosi tyle samo, co okres przedawnienia - zatem najczęściej będzie to pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku za rok podatkowy uzyskania przychodu, którego dotyczy korekta.

Więcej: Zmiany w dokonywaniu korekty przychodów i kosztów podatkowych od 1 stycznia 2016 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: