RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Zarządzanie spółką
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-02-24  

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2012 r. - najnowsze dane GUS

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lutym oceniany jest mniej pesymistycznie niż w styczniu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Na złagodzenie negatywnych ocen wpływają pozytywne prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji, przy mniej niekorzystnych niż w styczniu ocenach bieżących portfela zamówień.
Utrzymują się negatywne oceny produkcji. Zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, odpowiednie przewidywania są nieco mniej pesymistyczne od prognoz formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż przewidywano przed miesiącem.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lutym oceniany jest negatywnie, podobnie jak przed miesiącem i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływ na utrzymywanie się niekorzystnego wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury mają bardziej pesymistyczne niż w styczniu oceny bieżące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej przy mniej negatywnych niż przed miesiącem odpowiednich prognozach. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlanomontażowych nieznacznie większy od prognozowanego w styczniu.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w lutym oceniany negatywnie, podobnie jak w styczniu, i gorzej niż w analogicznym miesiącu dwóch poprzednich lat. Oceny dotyczące bieżącej sprzedaży są bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu, przy mniej negatywnych prognozach w tym zakresie. Zwiększają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych, przewidywania wskazują na możliwość nieznacznego zmniejszenia problemów w tym zakresie. Jednostki przewidują wzrost cen nieco wolniejszy niż oczekiwano w styczniu.

W lutym 2012 r. w większości badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana jest negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny, bardziej niekorzystne niż w styczniu i gorsze niż przed rokiem, formułują jednostki z sekcji pozostała działalność usługowa. Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa - nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem oraz zdecydowanie lepiej niż w lutym ubiegłego roku. Również pozytywnie oceniają koniunkturę podmioty z sekcji informacja i komunikacja (oceny są nieznacznie korzystniejsze niż przed miesiącem i lepsze od zgłaszanych przed rokiem, kiedy to ogólny wskaźnik klimatu przyjął wartość ujemną) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (oceny są lepsze niż w styczniu bieżącego i lutym ubiegłego roku).
Autor:  Źródło: www.stat.gov.pl
Tekst opublikowany:  23 lutego 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: