RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2013-04-26  

Konieczna jest reforma usług zatrudnienia

Indywidualizacja wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym oraz integracja działań prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia i pomoc społeczną - to narzędzia, które mają przyczynić się do zwalczania bezrobocia w Polsce.
W ubiegłym tygodniu odbyła się debata ekspercka „Reforma usług zatrudnienia” zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wzięli w niej udział eksperci, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, administracji rządowej, służb zatrudnienia i pomocy społecznej, organizacje pracodawców i agencji pracy oraz dziennikarze piszący o rynku pracy.
Debata koncentrowała się na dwóch ważnych aspektach przygotowywanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodzi o profilowanie osób bezrobotnych oraz założenia Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Pierwsze z omawianych rozwiązań ma służyć indywidualizacji wsparcia udzielanego osobom bezrobotnym w powiatowych urzędach pracy, a jednocześnie przyczyniać się do zwiększania skuteczności prowadzonych działań.
PAI jest adresowany do długotrwale bezrobotnych, którzy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej. Jego istotą jest integracja działań prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia i pomoc społeczną na rzecz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznych.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że reforma rynku pracy jest koniecznością z uwagi na szybko zachodzące zmiany w stosunkach pracy i gospodarce. Wskazywano, że projektowane zmiany są próbą innowacyjnego podejścia do rozwiązywania istniejących problemów, choć pojawiały się również głosy, że zakres zmian jest zbyt mały.
W podsumowaniu debaty wiceminister Jacek Męcina powiedział, że projektowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to zapowiedź nowego podejścia do problematyki zatrudnienia. Zdaniem wiceministra uzyskanie satysfakcjonujących rozwiązań wymaga testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Jacek Męcina zaznaczył także, że przygotowany projekt będzie jeszcze ulegał  modyfikacji, gdyż dzięki temu w większym stopniu będzie odpowiadał bieżącym wymaganiom.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Więcej znajdziesz w hasłach: