RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo i gospodarka
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-10-01  

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzane przez Służbę Celną

Od 1 października 2012 r. Służba Celna wprowadza kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, tym razem dla korzystających z niepreferencyjnych, uniwersalnych świadectw pochodzenia.
Zastosowanie tej procedury wyeliminuje konieczność każdorazowego składania wniosku o wystawienie tzw. uniwersalnych świadectw pochodzenia dla każdej partii wywożonych produktów. Spowoduje to szybszą realizację formalności celnych.

Od 1 października 2012 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z uproszczenia umożliwiającego (po uzyskaniu pozwolenia) wystawianie niepreferencyjnych uniwersalnych świadectw pochodzenia z zastosowaniem art. 49 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L Nr 253 z 11.10.1993, str. 1) wraz z możliwością wydawania tych świadectw w procedurze in blanco.

Udzielanie pozwoleń

Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia powinna złożyć wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

Rodzaje pozwoleń

Pozwolenie może być udzielone na uproszczenie w podstawowym zakresie (tzw. tryb zwykły) lub rozszerzonym (tzw. tryb in blanco). Uproszczenie kierowane jest do eksporterów, którzy często i regularnie dokonują wywozu towarów, w szczególności do podmiotów będących producentami wywożonych towarów i/lub posiadaczy pozwoleń na procedurę uproszczoną. Upoważnienie do stosowania art. 49 ww. rozporządzenia nr 2454/93 wyeliminuje konieczność każdorazowego składania wniosku o wystawienie tzw. uniwersalnych świadectw pochodzenia dla każdej partii wywożonych produktów.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia w oparciu o powyższy przepis znajdują się na stronach Ministerstwa w zakładce Informacje i wyjaśnienia/Pochodzenie towarów.
Autor:  Źródło: Ministerstwo Finansów
Tekst opublikowany:  1 października 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach:

eksport   |  prawo   |  prawo celne