RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-26  

Kiedy spółka może w 100% odliczyć VAT od leasingowanych aut

Ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów dotyczą również leasingobiorców. Aby mogli odliczać 100% VAT od rat leasingowych i innych związanych z tymi autami wydatków, muszą zostać spełnione określone ustawowo przesłanki. Jedną z nich jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu.  
Zasadą jest, że od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które ze względu na swoje cechy konstrukcyjne mogą być wykorzystywane w sposób mieszany (tj. zarówno na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych) - podatnikom wolno odliczać jedynie 50% kwoty VAT naliczonego. Dotyczy to także odliczeń z faktur otrzymywanych przez firmy transportowe leasingujące auta, np. w zakresie czynszu inicjalnego czy rat leasingowych.

Aby było możliwe pełne odliczenie wynikających z tego rodzaju faktury kwot VAT, pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony musi być:
  • wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  • konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.
O wykorzystywaniu wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej można mówić m.in. wtedy, gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą bądź powoduje, że ich użycie w tym charakterze jest nieistotne. Szczegółowy katalog rodzajów tych pojazdów został określony w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Należą do nich, oprócz pojazdów specjalnych (np. koparko-spycharek), np. pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą - klasyfikowane jako vany czy popularne pick-upy.

Przepisy nakazują, aby spełnienie ww. wymagań było stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego stosownym, wydanym przez tę placówkę zaświadczeniem. Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym pojazdu powinna się znaleźć na tę okoliczność odpowiednia adnotacja. Brak przeprowadzenia takiego badania uniemożliwi leasingobiorcom 100% odliczenie VAT od płaconych rat leasingowych i innych związanych z tym pojazdem wydatków (chyba że wykorzystywanie go wyłącznie do celów firmowych jest potwierdzone prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu). Przedsiębiorca uzyska prawo do takiego pełnego odliczenia (zamiast 50% VAT) począwszy od miesiąca, w którym wykona  badanie, o którym mowa.
Autor:  Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Więcej znajdziesz w hasłach: