RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Podatki w spółce
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2016-04-06  

Jakie są skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów wynagrodzeniem w formie niepieniężnej

Wspólnik, który chce ograniczyć swoje udziały lub z nich zrezygnować, może skorzystać z instytucji umorzenia udziałów. Powinien jednak pamiętać, że dokonując dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, wspólnik uzyskuje przychód z tego tytułu.
Wynagrodzenie za umorzone udziały może być wypłacone w formie pieniężnej lub niepieniężnej - w postaci składnika majątku spółki. W związku z tym trzeba ustalić, czy na skutek umorzenia udziałów po stronie spółki powstają obowiązki podatkowe. Wynagrodzenie otrzymane przez wspólnika z tytułu umorzenia udziałów zaliczane jest do przychodów z kapitałów pieniężnych.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie przychód otrzymany w związku ze zbyciem udziałów na rzecz spółki pomniejszony o wydatki poniesione na nabycie tych udziałów w spółce przez wspólnika. Udziałowiec jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatkowego tej transakcji. Przy czym powinien zapłacić podatek od dochodu z dobrowolnego zbycia udziałów, tj. przychodu z odpłatnego zbycia pomniejszonego o koszty jego uzyskania określone w ustawie o PIT.

Więcej na ten temat piszemy tutaj.