RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2011-12-27  

Jaka kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r.?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne w 2012 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. nie może być większa od kwoty 105.780 zł, czyli od trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy - zgodnie z art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Natomiast 60 proc. od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3.526 zł) stanowi kwota 2.115,60 zł, będąca w 2012 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało podpisane 16 grudnia 2011 r.
Autor:  Źródło: www.mpips.gov.pl
Tekst opublikowany:  27 grudnia 2011 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: