RSS Mapa strony Mój portal Zadaj pytanie
    
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Prawo pracy
Rozmiar tekstu: f1f2f3
Dokument aktualny
Ważny od 2012-06-12  

Jaka będzie podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w informacji z 6 czerwca 2012 r. podał najwyższe podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych, również wspólników jednoosobowych spółek z o.o.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. (M.P. poz. 298) - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3.646,09 zł.

W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla:
  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej1) lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9.115,23 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.).

1) Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
Autor:  Źródło: www.zus.pl
Tekst opublikowany:  12 czerwca 2012 r.

Więcej znajdziesz w hasłach: